A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych. Absolwent studiów I stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oraz Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową, inżynierią mechaniczną oraz kierunkami dotyczącymi elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki z odnawialnych źródeł energii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Rynek metali
Wykład: 20
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Rysunek techniczny
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe I
Wykład: 45
4 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne I
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Chemia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Wykład: 45
4 Egzamin O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Język obcy sem. 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O
Metaloznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne II
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki pomiarowe w procesach wytwarzania wyrobów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne III
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Obróbka cieplna i cieplno-mechaniczna stopów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy automatyki i robotyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 4 (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Przeróbka plastyczna metali
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne IMN: Ekonomiczne
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: Metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania sem.5
Suma godzin kontaktowych: 210
17 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny : Materiały w zastosowaniach inżynierskich
Suma godzin kontaktowych: 105
5 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Suma godzin kontaktowych: 225
15 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne MiTMN: Inżynieria produkcji
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne MiTMN: przedmioty w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne MiTMN: Przetwórstwo metali i stopów
Suma godzin kontaktowych: 90
8 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
2 Zaliczenie O