A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe I
Wykład: 45
4 Egzamin O
Rynek metali
Wykład: 20
2 Zaliczenie O
Rysunek techniczny
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne I
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe II
Wykład: 45
4 Egzamin O
Podstawy krystalografii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Chemia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Język obcy sem. 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne II
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z matematyki aplikacyjnej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Język obcy sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody i techniki pomiarowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Fizyka ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy teoretyczne przeróbki plastycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy sprężystości materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne III
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy teorii przemian fazowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy automatyki i robotyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obróbka cieplna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: metalurgia, recykling i ochrona środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: synteza i przetwórstwo metali i stopów
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 240
20 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Stopy metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: materiały w zastosowaniach inżynierskich
Suma godzin kontaktowych: 105
5 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: materiały i technologie ich wytwarzania
Wykład: 60
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
8 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: przedmioty w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
2 Zaliczenie O