A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne

Celem kształcenia na kierunku Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach i tworzywach odlewniczych, technologii formy, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki, maszynoznawstwa, projektowania, zarządzania produkcją, symulowania procesów odlewniczych w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej związanej z branżą motoryzacyjną w zakładach produkcyjnych, laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia. Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 74/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 154/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemysł motoryzacyjny - szanse i wyzwania
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Podstawy wiedzy o materiałach
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Algorytmika i podstawy programowania
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia ogólna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Moduł humanistyczno-społeczny I (HS)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika płynów i technika cieplna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Chemia ogólna II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
CAD - projektowanie wspomagane komputerowo
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Metody badań materiałów i konstrukcji
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Podstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy (1/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka III
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Krystalizacja metali i stopów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Budowa zespołów pojazdów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Techniki wytwarzania komponentów motoryzacyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Moduł humanistyczno - społeczny II (HS)
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy (2/3)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie odlewnicze dla motoryzacji
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Techniki masowego wytwarzania
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Tworzywa na formy jednorazowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Silniki i napędy pojazdów
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Polimery i polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Chemia fizyczna dla inżynierów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (3/3)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy symulacji komputerowej I
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
2 Zaliczenie O
Inżynieria stopów żelaza z węglem
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Inżynieria stopów metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Wytwarzanie w formach metalowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Statystyka obróbka danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Zrobotyzowane systemy sterowania i pomiaru
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Egzamin O
Przedmiot obieralny TiTM
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Podstawy symulacji komputerowej II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
2 Zaliczenie O
Tworzywa sztuczne dla motoryzacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Podstawy konstrukcji komponentów motoryzacyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Recykling w przemyśle motoryzacyjnym
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Systemy zarzadzania jakością w motoryzacji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Egzamin O
Projektowanie form ciśnieniowych i wtryskowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Egzamin O
Obróbka cieplna i cieplnochemiczna komponentów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 6 TiTM
Wykład: 60
Zajęcia seminaryjne: 60
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny semestr 7 TiTM
Wykład: 60
Zajęcia seminaryjne: 60
12 Zaliczenie O
Przedmiot w języku angielskim
Wykład: 30
3 Zaliczenie O