A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Geodezja i Kartografia

Kierunek studiów Geodezja i Kartografia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, górnictwo, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, geografia i ochrona środowiska.
Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ma długie tradycje, gdyż jest prowadzone od roku 1951.
Kierunek ten obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, zasilenie baz danych informacjami o tych obiektach, przedstawianie obiektów na mapach. Ważnym elementem studiów jest praktyczna geodezyjna realizacja obiektów inżynierskich, jak również podstawowa wiedza z zakresu geodezji górniczej, satelitarnej czy katastru nieruchomości. Do wyznaczania położenia obiektów stosowane są techniki pomiarów naziemnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Wyniki pomiarów oraz inne informacje o obiektach są podstawą tworzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w szczególności: bazy danych obiektów geograficznych, ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu czy osnów geodezyjnych. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest nabycie przez studenta kompetencji z zakresu ogólnej wiedzy geodezyjnej dotyczącej pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz wprowadzenie do specjalizacji zawodowej. Absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia znajdują zatrudnienie w Okręgowych Przedsiębiorstwach Geodezyjno-Kartograficznych, w Miejskich Przedsiębiorstwach Geodezyjnych, w Wydziałach Geodezji i Gospodarki Terenami urzędów administracji państwowej, w urzędach administracji samorządowej, w przedsiębiorstwach przekształconych w spółki, w firmach prywatnych, w biurach projektów, w instytutach naukowo-badawczych, w szkolnictwie wyższym i średnim. Po ostatnich zmianach w naszym kraju powraca status zawodu geodety jako tak zwanego zawodu wolnego. Ten rodzaj pracy cieszy się dużym zainteresowaniem.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Krzyżek, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 79/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy górnictwa
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Prawo dla geodetów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Egzamin O
Techniki CAD i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Geodezja Ia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Analiza matematyczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Elektroniczna technika pomiarowa I
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Geomorfologia i gleboznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Podstawy baz danych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geodezja Ib
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy budownictwa i inżynierii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Zajęcia terenowe z geodezji I
Zajęcia praktyczne: 60
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Programowanie komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wybrane zagadnienia z geologii i geotechniki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Geodezyjne programy użytkowe
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy (B-2) - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne I
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Elektroniczna technika pomiarowa II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geodezja IIa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Podstawy geodezji wyższej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Blok modułów obieralnych informatycznych GiK
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Język obcy (B-2) - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geodezja IIb
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Zajęcia terenowe z geodezji II
Zajęcia praktyczne: 60
2 Zaliczenie O
Rachunek wyrównawczy i metody statystyczne II
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Systemy informacji przestrzennej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 45
4 Egzamin O
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Kataster nieruchomości
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Podstawy geodezji satelitarnej i zintegrowanej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy (B-2) - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geodezji górniczej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Geodezja inżynieryjna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Zastosowania fotogrametrii
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Kartografia
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Analizy i harmonizacja danych przestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Przekształcenia i ochrona terenów
Wykład: 45
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Podstawy gospodarki nieruchomościami
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 120
4 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 6
Wykład: 90
Ćwiczenia projektowe: 225
24 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok modułów obieralnych kierunkowych GiK -część realizowana w semestrze 7
Wykład: 45
Ćwiczenia projektowe: 90
9 Zaliczenie O
Blok modułów obieralnych uzupełniających GiK
Suma godzin kontaktowych: 75
5 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O