A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Program studiów I stopnia na kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwala zdobyć wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, poznać opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo, inżynieria środowiska i górnictwo, a także przyczyny i skutki degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej. Ponadto umożliwia poznanie metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej, formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów, podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji.
Zakres i program studiów pozwalają także nabyć umiejętność opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, oceny stopnia degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej oraz biologicznych metod oceny jakości środowiska, a następnie opracowania i interpretacji wyników badań. Absolwent kierunku potrafi wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych, wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu, określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHP i ergonomia
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Ochrona środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy ekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy geologii i mineralogii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Górnictwo podziemne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Górnictwo odkrywkowe i otworowe
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Rozwój rekultywacji i rewitalizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Ekologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Geologia inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy przeróbki surowców
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Hydrologia i hydrogeologia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy gospodarki odpadami
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 60
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Miernictwo i metrologia geodezyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Chemia środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Mechanika gruntów i geotechnika
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Ochrona i adaptacja dziedzictwa przemysłu
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Instalacje i infrastruktura techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
A. Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne, sem. 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 4
Suma godzin kontaktowych: 75
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy warsztatu urbanistycznego
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Podstawy planowania przestrzennego
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Kształtowanie środowiska wodnego
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 75
9 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo na terenach górniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy prawne rewitalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Praktyka technologiczna (3 tyg.)
Praktyka zawodowa: 0
3 Zaliczenie O
Podstawy kosztorysowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe (1 tyg.)
Zajęcia terenowe: 25
1 Zaliczenie O
Podstawy finansowe likwidacji zakładu i rewitalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Ocena oddziaływania na środowisko
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Przedmioty Kierunkowe Obieralne sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 75
9 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne 7. se
Wykład: 105
9 Zaliczenie O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O