A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Budownictwo

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Geometria wykreślna
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Geodezja
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Fizyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Chemia (budowlana)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika teoretyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Materiały budowlane
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Podstawy architektury i urbanistyki
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka budowli
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Mechanika gruntów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Mechanika teoretyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Technologia betonu
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Język obcy - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody obliczeniowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Fundamentowanie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Mechanika budowli
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Budownictwo komunikacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Instalacje budowlane
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa I
Praktyka zawodowa: 0
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konstrukcje murowe i drewniane
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Ekonomika budownictwa
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Technologia robót budowlanych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Mechanika budowli
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Konstrukcje metalowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Konstrukcje betonowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konstrukcje betonowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Podstawy BIM
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Prawo budowlane
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Budownictwo przemysłowe
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Egzamin O
Praktyka zawodowa II
Praktyka zawodowa: 0
2 Zaliczenie O
Konstrukcje metalowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Organizacja produkcji budowlanej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z geotechniki (1 tydzień)
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
1 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bu
Wykład: 60
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bu
Suma godzin kontaktowych: 75
9 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O