A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Informatyka techniczna i telekomunikacja

Informatyka Techniczna

Celem kształcenia na kierunku "Informatyka Techniczna" (do roku 2019 prowadzonego jako "Informatyka Stosowana") jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia oprogramowania oraz wykorzystywania systemów komputerowych we wszystkich obszarach zastosowań, w szczególności tych związanych z rozmaitymi dziedzinami techniki i biznesu. Program nauczania obejmuje rozmaite aspekty informatyki, włączając elementy podstaw teoretycznych, skupia się jednak na umiejętnościach praktycznych: projektowaniu i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizie danych, technikach internetowych oraz metodach sztucznej inteligencji. Jako kierunek inżynierski, którego wielu absolwentów znajdzie zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych z techniką, "Informatyka Techniczna" dostarcza także wiedzy podstawowej dotyczącej matematyki, fizyki, chemii, mechaniki oraz inżynierii materiałowej. Absolwentki i absolwenci kierunku "Informatyka Techniczna", będąc szczególnie dobrze przygotowani do podjęcia pracy w firmach i instytucjach związanych z techniką, mogą podejmować pracę w dowolnym obszarze zastosowań informatyki, jako wysoko wykwalifikowani programiści lub administratorzy systemów informatycznych. Kierunek posiada jeden z najwyższych wskaźników zatrudnienia w pracy o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia, już podczas studiów, a także w okresie kilku miesięcy po ukończeniu studiów (zatrudnienie ponad 99% w pierwszym roku po ukończeniu studiów – dane z roku 2018). Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy wytwarzania metali i stopów
Wykład: 28
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Podstawy programowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Podstawy Informatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Analiza matematyczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Chemia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Architektury komputerów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Systemy operacyjne i administracja
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Podstawy inżynierii materiałowej
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Analiza matematyczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny I
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru (2 semestr, 30h)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sieci komputerowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Wymiana ciepła i masy
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Systemy wbudowane
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny II
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru (3 semestr, 45h)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Statystyczna analiza danych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Podstawy mechaniki płynów
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Egzamin O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Egzamin O
Administracja sieciami komputerowymi
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Grafika komputerowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Metody numeryczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Bazy danych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy do wyboru (4 semestr, 60h)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Optymalizacja
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Egzamin O
Procesy kształtowania metali i stopów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Inżynieria Internetu
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Metoda elementów skończonych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Programowanie równoległe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Grupy tematyczne I
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodyki DevOps
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Zaliczenie O
Grupy tematyczne II
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
15 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupy tematyczne III
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O