A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Nauki socjologiczne

Informatyka Społeczna

Studenci studiów II stopnia na kierunku Informatyka Społeczna zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zapewniające przygotowanie do pracy w sektorze IT, przy wytwarzaniu oprogramowania, w działach R&D, w firmach marketingowych, analitycznych, firmach prowadzących badania społeczne, firmach e-commerce, w mediach i portalach informacyjnych, jak również w sektorze kreatywnym i przemyśle gier wideo. Absolwenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w charakterze team leaderów oraz project managerów, koordynatorów interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, jak również do założenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci są sprostać zapotrzebowaniu rynkowemu na specjalistów, którzy w oparciu o analizę danych potrafią rozwiązywać problemy z różnych dziedzin życia społecznego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach dwóch ścieżek dyplomowania:
a) Sztuczna inteligencja & data minig kształci studentów w zakresie wiedzy i umiejętności zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz badania kontekstu społecznego interakcji z robotami, chatbotami nabierającego dziś szczególnego znaczenia w związku pojawianiem się sztucznej inteligencji w kolejnych sferach codziennego życia.
b) Design & Product development design kształci studentów w zakresie projektowania produktów, w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz by odpowiadały ich potrzebom i oczekiwaniom.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie w C#
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Zarządzanie projektem
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 15
3 Zaliczenie O
Teoria gier i dylematy społeczne
Wykład: 15
2 Egzamin O
Ścieżka dyplomowania: blok 1
Suma godzin kontaktowych: 85
8 Zaliczenie O
Język angielski poziom B2+
Ćwiczenia audytoryjne: 30
2 Egzamin O
Techniki prezentacji i sztuka wystąpień publicznych
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Zarządzanie różnorodnością
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Grafika komputerowa 3D
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
Zarządzanie zespołem
Konwersatorium: 15
1 Zaliczenie O
Technologia - społeczeństwo- kultura. Wyzwania współczesnego świata
Wykład: 30
2 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżka dyplomowania: blok 2
Suma godzin kontaktowych: 180
18 Zaliczenie O
Proseminarium
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Społeczne aspekty robotyki
Konwersatorium: 15
2 Egzamin O
Interfejsy multimodalne i badanie HCI
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Konwersatorium: 15
4 Zaliczenie O
Eksperymentalne metody nauk społecznych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Symulacja startup‘u
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Innovation & Entrepreneurship
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie O
Marketing Internetowy
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Ścieżka dyplomowania: blok 3
Suma godzin kontaktowych: 95
7 Zaliczenie O
Kognitywistyka
Konwersatorium: 30
2 Egzamin O
Analiza i wizualizacja danych dla rzeczywistości wirtualnej
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium I
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Laboratorium innowacji społecznych
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 15
3 Zaliczenie O
Projektowanie interakcji z robotami
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Praktyka II
Praktyka zawodowa: 0
12 Zaliczenie O
Seminarium II
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O