A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Nauki socjologiczne

Informatyka Społeczna

Kierunek Informatyka Społeczna mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki, przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności praktycznych przede wszystkim w dwóch obszarach: zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (ang. data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis) oraz user experience i design thinking (ang. user experience design), czyli projektowania produktów interaktywnych w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych.
Ogólnym celem kształcenia jest przekazanie studentowi wiedzy oraz ukształtowanie takich umiejętności i kompetencji, które połączą w sobie aspekty związane z wykorzystaniem najnowszych informatycznych technologii komunikacyjnych z umiejętnością analizy świata społecznego. Priorytetem jest takie ukształtowanie studenta, aby był on konkurencyjny na rynku pracy dzięki łączeniu w sposób trafny i efektywny kompetencji miękkich i twardych.
Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie na stanowiskach, które wymagają kompetencji w zakresie zaawansowanego wyszukiwania informacji i analizy danych, projektowania i badań interfejsów użytkownika oraz badań z zakresu user experience oraz wdrażania intuicyjnych i ergonomicznych rozwiązań. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie przede wszystkim w firmach zajmujących się badaniami rynku, agencjach marketingu elektronicznego oraz mediach elektronicznych na stanowiskach, które wymagają wyżej wymienionych kompetencji. Absolwenci kierunku Informatyka Społeczna znajdą zatrudnienie w wielu branżach m.in. w usługach IT, w sektorze ICT, telekomunikacji, bankowości, e-commerce, w mediach oraz segmencie badań rynku, a także w zarządzaniu projektami i w sektorze big data. Będą to zatem zawody: Account manager, Ad traffic manager, Analityk compliance, Analityk systemów komputerowych, Art director, Brand manager, Broker informacji, Content manager, Copywriter, Data analyst, E-Commerce manager, Graphics designer, Information architect, Innovation designer, Marketing specialist, Media buyer & planner, New media designer, PR manager, Product owner, Project manager, SEO specialist, Social media manager, Social media specialist, Software developer, Specjalista ds. marketingu Internetowego, Specjalista ds. użyteczności, Strategy planner, Traffic manager, Trendsetter, User experience designer, User interface developer.

Opiekun kierunku: dr Maria Stojkow

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Wstęp do projektowania interfejsów
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Metody badań jakościowych
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Metody badań ilościowych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Logika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Twórcze myślenie
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O
Wymiary życia społecznego
Wykład: 30
2 Egzamin O
Grafika komputerowa
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wprowadzenie do informatyki społecznej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Programowanie robotów
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Metody ilościowe w naukach technicznych 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie webowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Zajęcia warsztatowe: 24
2 Zaliczenie O
Badanie użyteczności interfejsów
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Design Thinking
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Społeczny wymiar technologii
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Komunikacja społeczna w dobie nowych mediów
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
2 Zaliczenie O
Architektura Usługowa Systemów ICT
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Metody i techniki programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Analiza sieci społecznych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Metody ilościowe w naukach technicznych 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Wykład: 30
4 Zaliczenie O
Przetwarzanie sygnałów multimedialnych
Wykład: 30
2 Egzamin O
Projektowanie interfejsów. Podstawy ergonomii
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Smart community, smart city
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wielowymiarowa analiza danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Service design
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Probabilistyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3 (profil praktyczny)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Społeczeństwo sieci
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Google Analytics
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Wprowadzenie do IBM SPSS Modeler
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Egzamin O
Blok obieralny 4s IS (wybór 1 z 2)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Analiza i projektowanie innowacji w oparciu o modele biznesowe
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3 (profil praktyczny)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Wykład: 30
4 Zaliczenie O
Eksploracja Danych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Projektowanie interfejsów
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Komputerowa ekstrakcja danych
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Egzamin O
Warsztaty praktyczne s.2 i s4
Zajęcia warsztatowe: 24
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie 1
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Internet (wszech) rzeczy. Społeczne i kulturowe konsekwencje internetowej rewolucji „nie-ludzi”
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Modelowanie w data mining
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Praktyka studencka 1
Praktyka zawodowa: 0
14 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Analityka, inżynieria i wizualizacja danych
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Socjologia innowacji
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie O
Praktyka studencka 2
Praktyka zawodowa: 0
16 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium licencjackie 2
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O