A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Nauki socjologiczne

Socjologia

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów socjologicznych I stopnia jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu socjologii, zwłaszcza w wymiarze metodologicznym, z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki.

Połączenie wykształcenia socjologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji metodologicznych w zakresie nauk społecznych,  z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach badaczy społecznych, doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze analityki społecznej, social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej.

Absolwenci socjologii I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w ramach jednej z dwóch oferowanych przez Wydział specjalności: E-Gospodarki lub Innowacji i interwencji społecznych.

Opiekun kierunku: dr Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 96/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Semestr wprowadzający

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Psychologia społeczna
Wykład: 30
3 Egzamin O
Metodyka pracy umysłowej
Konwersatorium: 15
2 Zaliczenie O
Wstęp do socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy filozofii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Wykład: 45
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Egzamin O
Społeczeństwo sieci
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Semestr teoretyczny

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne społeczeństwo polskie
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Mikrosocjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Moduły obieralne
Konwersatorium: 60
4 Zaliczenie O
Antropologia
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Makrosocjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Klasyczne teorie socjologiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Metody i techniki badań socjologicznych - wprowadzenie
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Warsztat
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Semestr metodologiczny

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne teorie socjologiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Etyka w badaniach społecznych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metody statystyczne w socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Badania sondażowe
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Teoria ugruntowana
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Egzamin O
Badania terenowe (wywiad,obserwacja)
Zajęcia warsztatowe: 30
2 Zaliczenie O
Logika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Moduły obieralne
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Semestr analityczny

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Netnografia - badania etnograficzne on-line
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Analiza dyskursu i treści
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie O
QDAS - komputerowe techniki analizy danych jakościowych
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Zaliczenie O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Public Relations
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 15
4 Zaliczenie O
Obóz badawczy
Zajęcia terenowe: 30
4 Zaliczenie O
Warsztat
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O
Moduły obieralne
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Semestr empiryczny

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Moduły obieralne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O
Autoetnografia
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Metoda biograficzna
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Metoda grup focusowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Reklama
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium licencjackie 1
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Semestr dyplomowy

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fakultet w języku obcym
Wykład: 30
4 Zaliczenie O
Moduły obieralne
Konwersatorium: 60
4 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Egzamin O
Seminarium licencjackie 2
Zajęcia seminaryjne: 30
14 Zaliczenie O