A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Edukacja Techniczno - Informatyczna

Program studiów II stopnia zawiera uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przekazanej studentom w trakcie nauki na stopniu I. Studenci decydują o wyborze kształcenia wybierając ścieżkę dyplomowania. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Konflikty współczesnego świata
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Maszynoznawstwo
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Grafika komputerowa
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Technologie przyrostowe w zastosowaniach inżynierskich
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień) ETI
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Dydaktyka przedmiotów zawodowych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie W
Maszyny i urządzenia w przetwórstwie metali
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Kształtowanie struktury i własności materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Statystyczna kontrola jakości
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Zaawansowane techniki internetowe
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek ETI)
Wykład: 112
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
16 Zaliczenie O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Marketing Internetowy
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Stale i stopy specjalne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Modelowanie kształtowania objętościowego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Dydaktyka informatyki II
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Projektowanie przemysłowych linii pilotażowych ME
Ćwiczenia projektowe: 28
Zajęcia seminaryjne: 28
5 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 28
5 Zaliczenie O