A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Materiałowa (kierunek wspólny - WIMiC)

Program studiów II stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki dyplomowania absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp). Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Zaawansowane metody badań materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Inżynieria powierzchni
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Materiały ze źródeł odnawialnych
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 150
10 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie i fizyka materiałów inżynierskich
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bioceramika
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
- Zaliczenie O
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Struktura, a funkcja materiałów
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Język obcy
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Egzamin O
Przedmiot specjalistyczny
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 75
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O