A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria chemiczna

Chemia Budowlana

Celem kształcenia na kierunku Chemia Budowlana jest przygotowanie absolwentów do projektowania materiałów budowlanych o szerokim zakresie właściwości użytkowych wchodzących w zakres tzw. “chemii budowlanej”. Student kończący studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych w obszarze ich projektowania, wytwarzania, użytkowania i utylizacji, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. W tym kontekście rola absolwenta kierunku Chemia Budowlana jako specjalisty w dziedzinie materiałów budowlanych jest szczególnie istotna. Wiąże się to z faktem masowości produkcji materiałów budowlanych i ich roli w gospodarce, jak również środowisku naturalnym. Dodatkowo dynamiczny rozwój branży materiałów budowlanych związany z postępem techniki oraz rosnącymi wymaganiami środowiskowymi stawia przez branżą nowe wyzwania i tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Typowym miejscem pracy absolwenta są przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją suchych mieszanek na bazie spoiw mineralnych i organicznych, jak również w firmach działających w obszarze domieszek do betonów, zapraw i zaczynów. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Waldemar Pichór

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy chemii
Ćwiczenia audytoryjne: 15
- Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 1/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
12 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Termodynamika techniczna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Matematyka kurs
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Chemia budowlana - blok 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Informatyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Zaliczenie O
Fizyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Technologia materiałów budowlanych
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Automatyka i pomiar właściwości fizykochemicznych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Materiały budowlane i instalacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 45
5 Egzamin O
Chemia analityczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Zarządzanie jakością i produktami chemii budowlanej
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Elektronika z elektrotechniką
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Budownictwo ogólne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Projektowanie materiałów i komputerowa nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
6 Egzamin O
Materiały ceramiczne w budownictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Technologia materiałów wiążących i betonów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Chemia krzemianów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok III)
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 45
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok IV)
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Przetwórstwo polimerów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
6 Egzamin O
Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Polimerowe materiały konstrukcyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Modyfikacje i recykling polimerów
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
BHP i ergonomia
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Izotopowe metody badania materiałów budowlanych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Kompozyty polimerowe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Proseminarium
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Gdańską
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Fizyka budowli
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Procesy korozyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Diagnostyka i monitorowanie korozji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Analityka surowców i produktów budowlanych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
7 Egzamin O
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Egzamin O
Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych (LCA)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - Chemia budowlana 7 semestr
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Laboratorium dyplomowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 90
4 Zaliczenie O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Angielska terminologia techniczna
Konwersatorium: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O