A A A
pl | en

Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych), symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy, technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
Absolwent tych studiów potrafi projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne, projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych, korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych, konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych, przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług w sieciach, administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania, implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe, prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi. Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do elektroniki
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do telekomunikacji
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Metodyka i techniki programowania 1
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Teoria obwodów 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Probabilistyka i statystyka
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria obwodów 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6 Egzamin O
Elementy elektroniczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Miernictwo elektroniczne
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Metodyka i techniki programowania 2
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
7 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot ekonomiczny
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Techniki obliczeniowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Sygnały i systemy
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Języki obce
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Technika cyfrowa i układy programowalne
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Analogowe układy elektroniczne 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki obce - kurs z egzaminem
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Symulacja układów elektronicznych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Technika mikroprocesorowa 1
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Optoelektronika i fotonika
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Analogowe układy elektroniczne 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Scalone układy i systemy elektroniczne
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
3 Zaliczenie O
Technika mikroprocesorowa 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Podstawy mechaniki i rysunku technicznego EiT
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Języki programowania obiektowego
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Techniki mikrofalowe, systemy antenowe i propagacja fal radiowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Design Laboratory
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie W
Programowanie sieciowe
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Zaliczenie O
Komputerowe systemy pomiarowe
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
IET-1-s Blok obieralny T1
Suma godzin kontaktowych: 167
9 Zaliczenie O
Techniki i systemy bezprzewodowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
4 Egzamin O
IET-1-s Blok obieralny E1
Suma godzin kontaktowych: 68
9 Zaliczenie O
Bezprzewodowe sieci komputerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Egzamin O
Praktyka kierunkowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
IET-1-s Blok obieralny E2
Suma godzin kontaktowych: 76
6 Zaliczenie O
IET-1-s Blok obieralny T2
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Repetytorium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O