A A A
pl | en

Automatyka i Robotyka

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do automatyki i robotyki
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 42
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Eksploracja danych
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Algebra liniowa
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Fizyka 1
Wykład: 32
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Zaliczenie O
Wstęp do informatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Projektowanie konstrukcji z rysunkiem technicznym
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria procesów produkcyjnych
Wykład: 14
1 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 32
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Narzędzia pracy grupowej
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Język obcy (GO17) semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Programowanie strukturalne i obiektowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Teoria obwodów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Elektronika cyfrowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Prototypowanie konstrukcji w technice druku 3D i CNC
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy automatyki 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Modelowanie systemów dynamicznych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Zaawansowane programowanie obiektowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O
Język obcy (GO17) semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Systemy pomiarowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przetwarzanie sygnałów cyfrowych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny S4 AiR
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
9 Zaliczenie O
Podstawy automatyki 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Podstawy robotyki z kinematyką
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Język obcy (GO17) semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Elektronika analogowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Systemy wizyjne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria sterowania 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Blok obieralny S5 AiR
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
12 Zaliczenie O
Aparatura automatyzacji
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
5 Egzamin O
Metody optymalizacji
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria sterowania 2
Wykład: 56
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Zagadnienia przedsiębiorczości i prawa autorskiego
Wykład: 14
2 Zaliczenie O
Praktyka AiR
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Blok obieralny S6 AiR
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
12 Zaliczenie O
Systemy rekonfigurowalne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Sterowniki PLC i systemy SCADA
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny przedmiotów projektowych połączonych z pracownią dyplomową S7 AiR
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
5 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduł obieralny w języku angielskim S7 AiR
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 60
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny S7 AiR
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O