A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Nauki o Ziemi i środowisku

Geoturystyka

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w turystyce. Kierunek Geoturystyka kontynuuje tradycje kształcenia AGH na kierunku Turystyka i Rekreacja i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w wielu obszarach przemysłu turystycznego. Absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, zastosowania GIS i metod kartograficznych w turystyce oraz wykorzystania wiedzy z nauk o Ziemi dla potrzeb projektowania i zarządzania produktami geoturystycznymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach działających na runku turystycznym. Mogą pracować w centrach naukowo-edukacyjnych, parkach narodowych, krajobrazowych, jednostkach ochrony środowiska, jednostkach samorządowych, oddziałach regionalnych Polskiej Organizacji Turystycznej, centrach geoedukacyjnych i geoparkach, firmach i organizacjach turystycznych, ośrodkach wczasowych, hotelach. Są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności turystycznej. Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, co pozwoli im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie geoturystyki.

Opiekun kierunku: dr inż. Krzysztof Miśkiewicz

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geologii ogólnej 1
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
6 Egzamin O
Prawo w turystyce
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 15
2 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona przyrody
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
5 Egzamin O
Podstawy ekonomii i zarządzania
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia praktyczne: 15
4 Zaliczenie O
Podstawy turystyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Geografia i regiony turystyczne Polski
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geologii ogólnej 2
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
6 Egzamin O
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi
Zajęcia terenowe: 90
4 Zaliczenie O
Geografia i regiony turystyczne świata
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Przewodnictwo i pilotaż
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Obsługa ruchu turystycznego
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Atrakcje geoturystyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Turystyka kwalifikowana
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 15
Zajęcia terenowe: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia regionalna Polski i świata
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O
Geomorfologia
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
5 Egzamin O
Zagospodarowanie turystyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy mineralogii i petrografii
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (1)
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kartografia geoturystyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Wprowadzenie do GIS
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z kartografii geoturystycznej
Zajęcia terenowe: 45
4 Zaliczenie O
Historia Ziemi z paleontologią
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z atrakcji geoturystycznych Polski
Zajęcia terenowe: 60
4 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Planowanie tras i imprez geoturystycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Produkt geoturystyczny
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (2)
Suma godzin kontaktowych: 255
19 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geoturystyka - projekt dyplomowy
Zajęcia seminaryjne: 30
12 Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (3)
Suma godzin kontaktowych: 225
15 Zaliczenie O
Geoturystyka - przedmioty obieralne (4)
Wykład: 30
3 Zaliczenie O