A A A

Log in

pl | en | uk

Generic subjects

INNOVATION COURSES

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biomechanika. Biotribologia. Bioinżynieria.
Lecture: 30
Project classes: 30
5.0 Assessment W
Budynki inteligentne - innowacyjne rozwiązania energooszczędne
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5.0 Assessment W
Deep Sea Mining
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Inżynieria odwrotna – technologie dla przemysłu 4.0
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment W
Materiały budowlane przyszłości
Lecture: 30
Laboratory classes: 15
4.0 Assessment W
Superconducting nanostructures in science and technology
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
3.0 Assessment W
Modern Techniques in Research and Conservation of the Metal Artefacts
Lecture: 20
Laboratory classes: 10
3.0 Assessment W
Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
Project classes: 45
3.0 Assessment W
Special techniques for high performance products
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Wprowadzenie do technologii lab-on-a-chip i organ-on-a-chip
Lecture: 30
Project classes: 15
4.0 Assessment W
Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich
Lecture: 15
Laboratory classes: 30
4.0 Assessment W
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Digital spaces of interactive VR environments - introduction to the rising medium
Lecture: 14
Workshop classes: 14
3.0 Assessment W
Elastic Applications in Virtual Reality
Lecture: 10
Laboratory classes: 30
Project classes: 20
5.0 Assessment W
Innovative presentation of investment projects
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment W
Micro and nanorobots
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Modern technologies inspired by Nature
Lecture: 30
Seminars: 15
4.0 Assessment W
From idea to success
Lecture: 30
Laboratory classes: 10
Project classes: 20
5.0 Assessment W
Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2.0 Assessment W
Robotyka kosmiczna
Lecture: 28
Laboratory classes: 14
3.0 Assessment W
Social robotics
Laboratory classes: 30
3.0 Assessment W
Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
Lecture: 15
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Świat w skali „nano”: nanomateriały, nanokompozyty i nanotechnologie
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4.0 Assessment W
  • O - Obligatory
  • W - Elective