A A A

Log in

pl | en | uk

Generic subjects

HUMANITIES AND SOCIAL COURSES

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
The Middle East - culture and society
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Cold weapons. History and Modernity
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Człowiek wobec środowiska na przestrzeni dziejów
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Ecological aspects of human life
Lecture: 15
Seminars: 15
3.0 Assessment W
Managerial Economics
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Underwater exploration
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Fotografia wczoraj i dziś
Lecture: 4
Workshop classes: 26
3.0 Assessment W
Gospodarka przestrzenna dla opornych
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Historia ceramiki
Lecture: 15
Seminars: 15
3.0 Assessment W
Historia i tradycje górnicze
Lecture: 30
2.0 Assessment W
History of technology and material culture
Lecture: 21
Fieldwork: 9
3.0 Assessment W
Inżynieria kreatywności
Lecture: 20
Seminars: 10
2.0 Assessment W
Komunikacja społeczna
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Conflicts of the modern world
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Kultura języka polskiego
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment W
Effective studying methodology
Seminars: 30
2.0 Assessment W
Muzyka klasyczna – praktyczny przewodnik dla inżyniera
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Seminars: 30
2.0 Assessment W
Innovative strategies for securities investments
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment W
Nowe media w komunikacji społecznej
Workshop classes: 30
2.0 Assessment W
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przemysłowego
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment W
Odlewnictwo artystyczne
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment W
Opera dla inżynierów - podstawy wiedzy o sztuce operowej
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Basis for negotiations
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Basics of Psychology
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Podstawy rachunku kosztów
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Pojęcia i metody przestrzenne w naukach społecznych
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Projektowanie interfejsów i doświadczeń użytkownika
Lecture: 14
Workshop classes: 14
3.0 Assessment W
Rozwój kompetencji miękkich
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Rynek nieruchomości – wybrane aspekty
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Sociology. Selected issues
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Społeczno-kulturowy potencjał VR i AR
Workshop classes: 30
2.0 Assessment W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Wielkie katastrofy ekologiczne
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Wprowadzenie do nauki o konserwacji i zabezpieczaniu dzieł sztuki i zabytków
Lecture: 30
Practical classes: 15
3.0 Assessment W
Współczesne trendy w kształtowaniu przestrzeni miejskiej
Lecture: 30
Project classes: 15
3.0 Assessment W
Wybrane obszary zarządzania projektami technicznymi
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment W
Zarządzanie małą firmą na rynku globalnym
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Company Management
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
  • O - Obligatory
  • W - Elective

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Business Plan
Lecture: 15
Workshop classes: 30
3.0 Assessment W
Geoportale w społeczeństwie informacyjnym
Lecture: 15
Project classes: 30
3.0 Assessment W
Globalisation: New Challenges of the New World
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Historia i tradycje górnicze
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Inżynieria kreatywności
Lecture: 20
Seminars: 10
2.0 Assessment W
Human resource management
Lecture: 20
Seminars: 10
2.0 Assessment W
Conflicts of the modern world
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Narzędzia coachingowe w autorozwoju
Workshop classes: 30
2.0 Assessment W
Nowe media w komunikacji społecznej
Workshop classes: 30
2.0 Assessment W
Odlewnictwo artystyczne
Lecture: 15
Seminars: 15
2.0 Assessment W
Fundamentals of Enterpreneurship
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Psychologia przedsiębiorczości
Workshop classes: 30
2.0 Assessment W
World religions: man and the sacred
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Sociology of Travel and Tourism
Lecture: 30
2.0 Assessment W
Sociology of religion and non-religion
Conversation seminar: 30
2.0 Assessment W
Sztuka prezentacji i wystąpień
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Company Management
Lecture: 30
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
Management of Own Development
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
3.0 Assessment W
  • O - Obligatory
  • W - Elective