A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia na Wydziale IMiC to ukierunkowanie i specjalizacja w projektowaniu materiałów oraz technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język angielski B2+ STUDIA NIESTACJONARNE - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (TECHNOLOGIA CHEMICZNA)
Foreign language classes: 18
2 Exam O
Metody matematyczne w technologii materiałów
Lectures: 9
Auditorium classes: 18
3 Completing the classes O
Chemical reactors
Lectures: 9
Project classes: 18
3 Completing the classes O
Chemia ciała stałego
Lectures: 9
Seminars: 18
4 Completing the classes O
Metody badań ciała stałego
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
3 Completing the classes O
Modeling of technological processes
Lectures: 14
Project classes: 18
4 Exam O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Lectures: 9
1 Completing the classes O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Lectures: 9
1 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 3 z 4 modułów
Lectures: 54
Seminars: 54
15 Completing the classes O
Solid state physics
Lectures: 9
Seminars: 18
2 Completing the classes O
Physicochemistry of colloidal systems
Lectures: 14
Seminars: 18
4 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny specjalizujący: Student wybiera 1 z 2 modułów
Total number of contact hours: 112
9 Completing the classes O
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df)
Seminars: 18
3 Completing the classes O
Seminar 1
Seminars: 14
2 Completing the classes O
Basics of biotechnology
Seminars: 18
2 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Specialist seminar
Seminars: 18
2 Completing the classes O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Seminar 2
Seminars: 18
3 Completing the classes O
Przedmiot obieralny (Sf)
Seminars: 18
2 Completing the classes O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Lectures: 18
3 Completing the classes O
Environmental protection in chemical technology
Seminars: 18
2 Completing the classes O