A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Environmental Engineering

Zasadniczym celem kształcenia w ramach specjalności Wentylacja i klimatyzacja jest nabycie przez studentów gruntownej i zaawansowanej wiedzy z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Otrzymywana przez studenta wiedza specjalistyczna dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z wentylacją i klimatyzacją, ogrzewnictwem i ciepłownictwem, techniką chłodniczą oraz technologiami proekologicznymi. Absolwent jest przygotowany do planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji w zakresie rozwiązań wentylacji i klimatyzacji w zakładach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Po nabyciu niezbędnej praktyki w projektowaniu wspomnianych systemów, może otrzymać branżowe uprawnienia projektowe (po odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego). Może również ubiegać się o uprawnienia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz wykonywania ich audytów energetycznych. Absolwent może być zatrudniony w biurach projektowych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykonawczych, instalacyjnych i handlowych, których działalność wiąże się z wentylacją i klimatyzacją.
Absolwenci drugiej specjalności: Instalacje środowiskowe potrafią opracowywać metody i technologie odzysku surowców (w tym recyklingu) lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub przemysłowych, zaprojektować instalacje i systemy energetyczne z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń, uwzględniając ich charakterystyki eksploatacyjne, opracowywać koncepcje i projektować instalacje wodno-kanalizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz przemysłowych, kierować pracą, komunikować się z innymi projektantami i wykonawcami instalacji i technologii środowiskowych, kierować zespołami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i innych instytucjach związanych z inżynierią lub ochroną środowiska, samodzielnie planować i realizować własne doskonalenie się, w szczególności w zakresie instalacji kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Absolwenci mogą pracować jako: projektanci technologii odzysku składników użytecznych z surowców wtórnych, konsultanci ds. technicznych związanych z inżynierią środowiska, kadra zarządzająca w zakresie inżynierii środowiska, specjaliści z zakresu gospodarki odpadami, na stanowiskach kierowniczych w zakresie ochrony środowiska, robót sanitarnych, gospodarki odpadami, kierownik budowy (stylistyka), inspektor nadzoru w branży sanitarnej (instalacje wodociągowe), pracownicy: specjalistycznych laboratoriów i instytucji naukowych, inspektoratów ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji nadzoru środowiska, technolodzy w zakładach branży surowcowej, w oczyszczalniach ścieków, stacji uzdatniania wody.

W przypadku rozpoczęcia studiów od semestru letniego (w wyniku naboru w rekrutacji zimowej) program studiów będzie realizowany w następującej kolejności semestrów: II - I - III - IV.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Instalacje środowiskowe)
Zobacz pełny opis kierunku (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Environmental Installations

Winter semester, 2023/2024

Industrial ventillation and air-conditioning

Winter semester, 2023/2024

Environmental Installations

Summer semester, 2023/2024

Industrial ventillation and air-conditioning

Summer semester, 2023/2024

Environmental Installations

Winter semester, 2024/2025

Industrial ventillation and air-conditioning

Winter semester, 2024/2025

Environmental Installations

Summer semester, 2024/2025

Industrial ventillation and air-conditioning

Summer semester, 2024/2025