A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Civil Engineering

Absolwenci uzyskują staranną, nowoczesną wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego, ze szczególnym uwzględnieniem – w zależności od wybranej specjalności -zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z szeroko rozumianą geotechniką lub pracy przy obiektach będących w trakcie eksploatacji, obiektach historycznych, jak również zabytkowych zespołach miejskich lub kwalifikacji menedżerskich potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym lub zagadnień projektowych oraz technologicznych związanych z nowoczesnymi konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi uwzględniając także zasady zrównoważonego rozwoju lub projektowania oraz wykonawstwa obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, planowania i zarządzania realizacją przedsięwzięć budowlanych. Absolwenci specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie uzyskują wykształcenie dające podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku rozpoczęcia studiów od semestru letniego (w wyniku naboru w rekrutacji zimowej) program studiów będzie realizowany w następującej kolejności semestrów: II - I - III - IV.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Geotechnika i budownictwo specjalne)
Zobacz pełny opis kierunku (Konstrukcje budowlane i inżynierskie)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Civil engineering constructions

Winter semester, 2023/2024

Geotechnics and special civil engineering

Winter semester, 2023/2024

Civil engineering constructions

Summer semester, 2023/2024

Geotechnics and special civil engineering

Summer semester, 2023/2024

Civil engineering constructions

Winter semester, 2024/2025

Geotechnics and special civil engineering

Winter semester, 2024/2025

Civil engineering constructions

Summer semester, 2024/2025

Geotechnics and special civil engineering

Summer semester, 2024/2025