A A A
pl | en
2023/2024 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Management

Management and Production Engineering

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa siedem semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu inżyniera, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Zatem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algebra and Differential Calculus
Lectures: 20
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Chemistry
Lectures: 20
Workshop classes: 8
6 Exam O
Phisics
Lectures: 14
Workshop classes: 8
4 Completing the classes O
Fundamentals of Economics
Lectures: 14
Auditorium classes: 8
4 Completing the classes O
Basic of informatics
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Completing the classes O
Business Law
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Machine Science
Lectures: 14
Workshop classes: 8
4 Exam O
Materials science
Lectures: 8
Workshop classes: 14
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Engineering graphics
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
3 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 14
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
5 Completing the classes O
Electromagnetic processes
Lectures: 14
Workshop classes: 8
4 Exam O
Production processes
Lectures: 14
Project classes: 8
Workshop classes: 8
6 Exam O
Integral calculus
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
6 Exam O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Foreign language classes: 15
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electrical engineering and electronics
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 6
4 Exam O
Mathematics with Elements of Statistics
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
Project classes: 8
6 Exam O
Fundamentals of Management and Entrepreneurship
Lectures: 12
Auditorium classes: 14
3 Exam O
Projektowanie inżynierskie
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 6
3 Completing the classes O
Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP
Lectures: 32
Auditorium classes: 32
12 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Operations Research
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
3 Exam O
Industrial marketing
Lectures: 12
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Metrology
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
3 Exam O
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 8
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Production and Services Management
Lectures: 8
Project classes: 14
3 Exam O
Grupa obieralna - IV semestr ZIP
Total number of contact hours: 64
12 Completing the classes O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Foreign language classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Automation and Robotization of Production Processes
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
4 Exam O
Ecology and Environmental Management
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Dependability of Systems
Lectures: 8
Project classes: 14
3 Exam O
Protection of intellectual property
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Production System Design and Modelling
Lectures: 8
Laboratory classes: 12
Workshop classes: 8
5 Exam O
Quality management
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Grupa obieralna - V semestr ZIP
Total number of contact hours: 64
12 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Logistics
Lectures: 8
Project classes: 8
2 Exam O
Practical placement
Practical classes: 100
4 Completing the classes O
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Sociology
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
2 Completing the classes O
Control of discrete production processes
Lectures: 12
Project classes: 8
Workshop classes: 6
3 Exam O
Sterowanie ciągłymi procesami produkcyjnymi
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Security Management
Lectures: 8
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Elective group in English language (ZIP, 6 semester)
Lectures: 14
Workshop classes: 14
4 Completing the classes O
Grupa obieralna - VI semestr ZIP
Total number of contact hours: 48
9 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Grupa obieralna - VII semestr ZIP
Lectures: 40
Workshop classes: 40
15 Completing the classes O