A A A
pl | en

IT Project Management

Zakres tematyczny

Studia mają na celu przygotowanie kadr do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi w różnych środowiskach wytwarzania oprogramowania: klasycznym, zwinnym (agile), szczupłym (lean). Uczestnik studiów będzie posiadał umiejętności wyboru najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia projektu zintegrowanego z środowiskiem działania przedsiębiorstwa i skalowalnego do wielkości i złożoności projektu.

Studia będą obejmować zagadnienia klasycznego (np. PMBOK) i zwinnego (np. SCRUM), szczupłego (np. Kanban) zarządzani projektem i produktem informatycznym, wspomagania narzędziowego wytwarzania oprogramowania, zapewnienia jakości (ISTQB). Duży nacisk został położony na zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzenia wielu projektów dotyczy to zagadnień odwzorowania i integracji klasycznych oraz zwinnych metodyk zarządzania projektami, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów.

Drugim torem studiów są zagadnienia związane z zarządzaniem produktem oraz wysokopoziomową architekturą oprogramowania. Ten obszar jest wspierany poprzez modelowanie biznesowe bazujące na BPMN, modelowanie architektury przedsiębiorstwa w oparciu o ArchiMate, architektury korporacyjne (SOA – architektury bazujące na usługach) i bazujące na metodyce TOGAF, zwinne metodyki zarządzania produktem, estymację oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług.

Program studiów obejmuje ponadto zarządzanie kompetencjami pracowniczymi, aspekty prawne działalności firm informatycznych oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji i poziomem usług. W programie studiów przewiduje się zestaw 6 przedmiotów obieralnych związanych z nowymi technologiami i kompetencjami społecznymi, które umożliwią wybór przedmiotu adekwatnie do potrzeb słuchaczy studiów.

Uczestnicy studiów uzyskają silne wsparcie w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych: PMP zakresu metodyk zarządzania projektami bazującymi na metodyce PMBOK, Scrum Master, Scrum Product Owner bazujące na metodyce Scrum, ISTQB dotyczącym procesów testowania oprogramowania wzorowanych na założeniach ISTQB oraz z zakresu modelowania biznesowego i tworzenia architektury korporacyjnej oprogramowania.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe są skierowane do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania projektami, a w szczególności: do osób kierujących projektami IT, ale w celu usprawnienia swojej działalności szukających rozwiązań w podejściach efektywnych, usystematyzowanych i praktycznych, do kadry zarządzającej (właścicieli firm, członków kierownictwa firm) zamierzających poznać zasady prowadzenia projektów informatycznych na poziomie przedsiębiorstwa, do osób uczestniczących w projektach IT, zamierzających poznać praktyki prowadzenia projektów w swoim obszarze, do osób zainteresowanych awansowaniem na stanowiska kierownicze związane z prowadzeniem projektów, do osób spoza branży IT, które zamierzają się przekwalifikować, by zostać zatrudnionym w tej branży, do osób zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektów np. w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami, do osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących w branży IT oraz za proces produkcyjny (np. audytorzy systemów jakości, itp.), a także do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania produktem (oprogramowaniem), a w szczególności: analityków biznesowych, którzy zamierzają stosować paradygmaty architektury korporacyjnej, architektów systemów zainteresowanych podejściem zorientowanym na wartość biznesową (ArchiMate, TOGAF) i usługi (SOA), osób odpowiedzialnych za zarządzanie wymaganiami w obszarze analizy wymagań i organizacji testów akceptacyjnych oraz specjalistów odpowiedzialnych za relacje z biznesem i projekty wdrożeniowe systemów informatycznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Grzegorz Rogus, C2 pokój 404, tel.: 617 39 45, e-mail: rogus@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedyczne, Katedra Informatyki Stosowanej tel.: 12 617 5200, e-mail: kis@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Jan Werewka , tel.: 12 617 28 47, e-mail: werewka@agh.edu.pl

mgr Elżbieta Koszarek, tel.: 12 617 5199, e-mail: ebandyk@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Software project management
Discussion seminars: 24
6 Exam O
Agile methodologies in project management
Discussion seminars: 20
5 Completing the classes O
Enterprise architecture modeling in ArchiMate
Discussion seminars: 8
3 Completing the classes O
Zespoły w zwinnych projektach
Discussion seminars: 16
4 Completing the classes O
Software quality management
Discussion seminars: 24
5 Exam O
Przedsięwzięcia sztucznej inteligencji
Discussion seminars: 12
3 Completing the classes W
Przedmioty do wyboru
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Project management in IT company
Discussion seminars: 24
6 Exam O
Architektury korporacyjne i zarządzanie usługami IT
Discussion seminars: 20
5 Completing the classes O
Agile methodologies in product management
Discussion seminars: 24
6 Exam O
Employee competency management
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
Cybersecurity
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
Legal aspects of IT companies
Discussion seminars: 12
3 Completing the classes O
Business modelling
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O
Przedmioty do wyboru
Discussion seminars: 8
2 Completing the classes O