A A A
pl | en

Modern Computer Graphics for Non-IT Professionals

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków uczą od podstaw szeroko rozumianej grafiki komputerowej, z naciskiem na praktyczne umiejętności tworzenia grafiki i ze szczególnym naciskiem na grafikę 3D. Studia podyplomowe zapoznają słuchaczy z zagadnieniami grafiki 3D, 2D, programowaniem gier bazującym na nowoczesnych silnikach gier oraz tworzeniem stron WWW, ponadto słuchacze uczą się podstaw programowania w C# i OpenGL oraz zapoznają się z szeroko rozumianą tematyką rozszerzonej rzeczywistości. Do pracy wykorzystywane są profesjonalne systemy oprogramowania, między innymi Maya, Catia 5, CorelDraw oraz profesjonalne wyposażenie takie jak skaner 3D, MS HoloLens, kontrolery SpaceMouse. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedza na temat grafiki komputerowej, różnych jej form, narzędzi i metod oraz nabycia przez słuchaczy praktycznych umiejętności tworzenia grafiki różnego typu, które umożliwią absolwentowi pracę na polu grafiki komputerowej, absolwent ww. studiów podyplomowych posiadający wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne powinien być w stanie podjąć proces kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie grafiki komputerowej.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków adresowane są do absolwentów dowolnego kierunku studiów, chcących poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia tworzenia szeroko rozumianej grafiki komputerowej, nie wymagają wstępnego doświadczenia w dziedzinach związanych z informatyką oraz w szczególności z grafiką komputerową. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie nauczania na ww. studiach podyplomowych pozwala absolwentom studiów podyplomowych wykorzystywać nabyte umiejętności w szerokim polu zastosowań, między innymi w dydaktyce szkoły podstawowej i średniej oraz wielu innych dziedzinach zawodowych, przykładowe grupy zawodowe: • absolwenci kierunków pedagogicznych pragnących w przyszłości uczyć grafiki młodzież, • architekci i inżynierowie pragnących uzupełnić swoja wiedze w zakresie nowoczesnej animowanej grafiki 3D, • osoby o profilu biznesowym poszukujących w grafice komputerowej nowych form prezentacji lub sprzedaży produktów, które oferują, • osoby pracujące w działach planowania urzędów lub firm pragnące zobaczyć swoje plany w formie graficzne w trzech wymiarach lub nawet w formie symulacji czasowych, • osoby o wykształceniu artystycznym, którzy poprzez grafikę komputerowa różnych typów zechcą wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Jędrzej Byrski, tel.: +48 600 355 299, e-mail: jbyrski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział EAIiIB, Katedra Informatyki Stosowanej (KIS), tel.: +48 12 617 51 99, e-mail: sstawarz@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Sylwia Stawarz, tel.: +48 12 617 51 99, e-mail: sstawarz@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Animowana grafika 3D
Laboratory classes: 20
4 Completing the classes O
Fundamentals of programming
Lectures: 6
1 Completing the classes O
Ilustracyjna grafika wektorowa 2D
Laboratory classes: 12
3 Completing the classes O
Tworzenie stron WWW
Laboratory classes: 20
4 Completing the classes O
Grafika bitmapowa i obróbka fotografii
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O
Wprowadzenie do programowania w grafice 3D
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Wprowadzenie do CAD
Lectures: 8
1 Completing the classes O
Edycja wideo
Laboratory classes: 6
2 Completing the classes O
Wprowadzenie do programowania gier 3D i integrowanie w grach komponentów graficznych
Laboratory classes: 22
4 Completing the classes O
Aesthetics of form
Lectures: 8
1 Completing the classes O
Animowana grafika 3D
Project classes: 6
2 Completing the classes O
Grafika 2D
Project classes: 6
2 Completing the classes O
Projektowanie stron WWW
Project classes: 6
2 Completing the classes O
Programowanie w grafice
Project classes: 6
2 Completing the classes O