A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Transport for Industry 4.0

Od wielu lat obserwuje się ciągły wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych. Kierunek Transport w Przemyśle 4.0 jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez większość branż technologicznych związane z koniecznością usprawniania procesów. Zagadnienia związane z transportem, w tym transportem autonomicznym wewnątrz przedsiębiorstwa i składowaniem stanowią duże wyzwanie dla zakładów. Kluczem do osiągnięcia tych rezultatów jest mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów transportowych w połączeniu z intralogistyką (logistyką wewnątrzzakładową). W powiązaniu z koncepcją Przemysłu 4.0 procesy logistyczne wewnątrz przedsiębiorstwa stają się elastyczne i inteligentne. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń wykonawczych, takich jak roboty mobilne, roboty autonomiczne, podajniki, suwnice czy zautomatyzowane magazyny daje możliwość osiągnięcia znacząco lepszych wskaźników produkcyjnych. Mając to na uwadze opracowano kierunek w trakcie którego student pozna zasady projektowania, optymalizacji przepływu strumieni, zarządzania i eksploatacji środków transportu wewnętrznego. Konstrukcja i eksploatacja systemów i urządzeń automatycznych i autonomicznych stosowanych w transporcie bliskim wymagają specjalistów o nowych kompetencjach i wiedzy wykraczającej po za obecne kierunki oferowane w AGH. Wychodząc na przeciw potrzebom przemysłu oraz rosnącemu popytowi na rynku pracy na specjalistów z zakresu transportu wewnątrzzakładowego oraz Przemysłu 4.0 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki postanowił utworzyć nowy kierunek na studiach II-go stopnia „Transport w Przemyśle 4.0”. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie w ramach trzech ścieżek:
•    Transport technologiczny (TT).
•    Transport autonomiczny (TA).
•    Intralogistyka (I).

Zagadnienia realizowane w ramach poszczególnych ścieżek dotyczyć będą zarówno problemów Przemysłu 4.0 jak również będą ukierunkowane na tematykę kluczową dla danej ścieżki. Studenci zostaną zapoznani z najnowszymi zautomatyzowanymi i zrobotyzowanymi rozwiązaniami w zakresie transportu technologicznego i składowania. Pozyskają wiedzę na temat możliwości integracji urządzeń, gromadzenia i przesyłania danych, cyfryzacji, optymalizacji i logistyki procesu.

Opiekun.  dr hab. inż. Andrzej Klepka, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Transport devices
Lectures: 26
Laboratory classes: 10
Project classes: 8
Seminars: 14
4 Exam O
Basics of logistics in transport
Lectures: 28
Project classes: 28
3 Completing the classes O
Statistics and data analysis
Lectures: 12
Laboratory classes: 26
Project classes: 48
4 Exam O
Transport management in production
Lectures: 28
Project classes: 14
Seminars: 14
3 Completing the classes O
Intelligent transport systems
Lectures: 20
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3 Exam O
Diploma paths sem. 1
Total number of contact hours: 216
13 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Transport devices maintenance engineering
Lectures: 20
Seminars: 20
3 Completing the classes O
Reliability engineering
Lectures: 28
Project classes: 14
Seminars: 14
4 Exam O
Diagnostics of means of transport
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Automated means of transport
Lectures: 24
Laboratory classes: 14
Project classes: 14
3 Completing the classes O
Interim project
Seminars: 30
1 Completing the classes O
Specialization modules elective in a foreign language
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O
Diploma paths sem. 2
Total number of contact hours: 172
10 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Optimization
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
2 Exam O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Thesis-internship programme
Thesis-internship programme: 0
2 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
1 Completing the classes O
HS-1 module humanities and social sciences
Lectures: 14
Seminars: 14
2 Completing the classes O
HS-2 module humanities and social sciences
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O