A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Revitalization of Industrial Areas

Program studiów obejmuje treści programowe związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, szczególnie w wyniku antropopresji. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia dotyczące remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu, zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów, metod badań społecznych i partycypacji społecznej. Ponadto studia II stopnia kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metody pomiarowych oraz optymalizacji procesów naprawczych w zakresie kierunku studiów, sporządzania raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz procedowania uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania waloryzacji krajobrazu i analizy widokowej, opracowania koncepcji rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniającymi ochronę dziedzictwa przemysłu, oceny opłacalności inwestycji, a także doboru metody badań społecznych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 99/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Industrial heritage and revitalization
Lectures: 25
Auditorium classes: 20
4 Exam O
Modern Physics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Mining engineering
Lectures: 15
Workshop classes: 30
3 Completing the classes O
Spatial planning with elements of cartography
Lectures: 15
Project classes: 15
3 Exam O
Procedury oceny oddziaływania na środowisko
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Slope stability
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Statistics
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Exam O
Techniki kosztorysowania
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Technologies of reclamation
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
3 Completing the classes O
H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Analizy ekonomiczne
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Landscape Architecture
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Circular economy models
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Revitalization models and procedures
Lectures: 15
Project classes: 30
4 Exam O
Graphics programs
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Remediacja
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Total number of contact hours: 150
10 Completing the classes O
Specialised foreign language
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Diploma Seminar
Seminars: 15
3 Completing the classes O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O
G. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O