A A A
pl | en

Biomedical Engineering

Celem kierunku Inżynieria Biomedyczna jest wykształcenie absolwenta znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Drugi stopień kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek Inżynieria Biomedyczna o specjalności Informatyka i elektronika medyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Opiekun kierunku: dr inż. Andrzej Izworski

Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka i elektronika medyczna)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria biomateriałów)
Zobacz pełny opis kierunku (Biomechanika i robotyka)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 32/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Biomaterials and Tissue Engineering

Summer semester, 2023/2024

Biomechanics and Robotics

Summer semester, 2023/2024

Computing and Electronics in Medicine

Summer semester, 2023/2024

Biomaterials and Tissue Engineering

Winter semester, 2024/2025

Biomechanics and Robotics

Winter semester, 2024/2025

Computing and Electronics in Medicine

Winter semester, 2024/2025

Biomaterials and Tissue Engineering

Summer semester, 2024/2025

Biomechanics and Robotics

Summer semester, 2024/2025

Computing and Electronics in Medicine

Summer semester, 2024/2025