A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering

Computer Science and Intelligent Systems

Kierunek studiów Informatyka i Systemy Inteligentne należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne i dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki oraz zastosowań sztucznej inteligencji umożliwiającej tworzenie i projektowanie złożonych inteligentnych systemów informacyjnych.  Absolwenci tego kierunku będą mogli szukać zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne włączając w to firmy technologiczne, informatyczne, transportowe, świadczących usługi bankowo-finansowe i inne.  Nabyte umiejętności pozwolą naszym Absolwentom podejmować pracę na kierowniczych stanowiskach w branży IT oraz czynnie brać udział w pracach zespołów projektowych. Studia magisterskie II stopnia Informatyka i Systemy Inteligentne stanowią dobre przygotowanie do kontynuacji kształcenia na poziomie studiów III stopnia.

Zobacz pełny opis specjalności Artificial Intelligence and Data Analysis

Zobacz pełny opis specjalności Grafika w systemach inteligentnych

Zobacz pełny opis specjalności Inżynieria oprogramowania

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 34/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Artificial Intelligence and Data Analysis

Summer semester, 2023/2024

Grafika w Systemach Inteligentnych

Summer semester, 2023/2024

Inżynieria Oprogramowania

Summer semester, 2023/2024

Artificial Intelligence and Data Analysis

Winter semester, 2024/2025

Grafika w Systemach Inteligentnych

Winter semester, 2024/2025

Inżynieria Oprogramowania

Winter semester, 2024/2025

Artificial Intelligence and Data Analysis

Summer semester, 2024/2025

Grafika w Systemach Inteligentnych

Summer semester, 2024/2025

Inżynieria Oprogramowania

Summer semester, 2024/2025