A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering

Electrical Engineering

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)
Zobacz pełny opis kierunku (Energoelektronika i napęd elektryczny)
Zobacz pełny opis kierunku (Pomiary technologiczne i biomedyczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Smart Grids Technology Platform)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Summer semester, 2023/2024

Electrical Engineering in Vehicles

Summer semester, 2023/2024

Elektroenergetyka

Summer semester, 2023/2024

Energoelektronika i napęd elektryczny

Summer semester, 2023/2024

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Summer semester, 2023/2024

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2023/2024

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Winter semester, 2024/2025

Electrical Engineering in Vehicles

Winter semester, 2024/2025

Elektroenergetyka

Winter semester, 2024/2025

Energoelektronika i napęd elektryczny

Winter semester, 2024/2025

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Winter semester, 2024/2025

Smart Grids Technology Platform

Winter semester, 2024/2025

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Summer semester, 2024/2025

Electrical Engineering in Vehicles

Summer semester, 2024/2025

Elektroenergetyka

Summer semester, 2024/2025

Energoelektronika i napęd elektryczny

Summer semester, 2024/2025

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Summer semester, 2024/2025

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2024/2025