A A A
pl | en
2023/2024 Full-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Energy and Fuels

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co wyróżnia studia na Wydziale EiP to ukierunkowanie na praktyczne pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i użytkowanie różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacja urządzeń, w których zachodzą te procesy. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

The MSc programme "Chemical Technologies in Energy Sector" offered by the Faculty of Energy and Fuels AGH University of Science and Technology focuses on the important aspect of energy production – the application of cleaner energy systems, both where fossil and alternative fuels are concerned. Coal, though still  believed  to be a good medium-term solution for energy production, as it is an abundant energy resource  and guarantees energy security, results in a lot of pollutants, among them CO2, and is made responsible for the degradation of environment and climatic changes. Thus new and modern technologies in connection to traditional fuels, as well as renewable and alternative fuels are necessary. In both, chemical technologies play a special role. The program aims at educating new specialists, who not only understand, but may also apply and further develop methods using renewable fuels, such as biomass, advanced liquid fuels, or alternative fuels,  e.g. GtL (gas-to-liquid) or BtL (biomass-to liquid). An important element of the program are also modern methods of energy production via gasification (of both traditional fossil fuels and biomass), fuel cells etc. Additionally, environmental protection and CO2 mitigation processes are  discussed. The specialists formed in the programme will have knowledge  in chemical technologies focusing on cleaner energy production. The technical knowledge will be supplemented by courses on planning and forecasting in energy systems and energy policy, as well as those shaping innovative and business skills, such as Business Planning in Energy Sector or Leadership and Team Management. The program offers a possibility of preparing a MSc thesis either in well-known EU universities (via Erasmus+), and in cooperation with industry.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 72/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Inżynieria reaktorów chemicznych
Lectures: 15
Auditorium classes: 20
Project classes: 15
4 Exam O
Fundamentals of biotechnology
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
Seminars: 14
3 Completing the classes O
Przemysłowe procesy katalityczne
Lectures: 25
Laboratory classes: 25
3 Completing the classes O
Selected Issues of Chemical Technologies
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Semester 1
Total number of contact hours: 30
18 Completing the classes O
Chemical Technologies in Energy Sector

Summer semester, 2023/2024

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2023/2024

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block - sem. 2
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes W
Foreign language (JO2)
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes W
Specialist subject in a foreign language
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes W
Subject from teh group HS - sem 2
Total number of contact hours: 30
1 Completing the classes W
Semester 2
Total number of contact hours: 30
22 Completing the classes W
Chemical Technologies in Energy Sector

Winter semester, 2024/2025

Sustainable Fuels Economy

Winter semester, 2024/2025

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Subject from group HS - sem 3
Total number of contact hours: 30
4 Completing the classes O
semester 3
Total number of contact hours: 30
6 Completing the classes O
Chemical Technologies in Energy Sector

Summer semester, 2024/2025

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2024/2025