A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Materials Science and Ceramics

Ceramics

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika są zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Propedeutyka nauk materiałowych
Lectures: 30
1 Completing the classes O
General chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
9 Exam O
Elements of Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Elementy fizyki
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Wstęp do matematyki
Lectures: 30
Auditorium classes: 60
10 Exam O
Introduction to chemistry
Auditorium classes: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Chemia nieorganiczna
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Exam O
Przedmioty humanizujące
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Matematyka kurs
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Completing the classes O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Bezpieczeństwo techniczne
Seminars: 30
1 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Reakcje w ciele stałym
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Operacje jednostkowe w ceramice
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Wprowadzenie do wzornictwa
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Termodynamika chemiczna
Lectures: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Organic Chemistry
Lectures: 30
Seminars: 30
7 Exam O
Crystallography and crystal chemistry
Lectures: 45
Seminars: 45
7 Exam O
Diagramy fazowe
Lectures: 15
Seminars: 15
1 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Przedmioty anglojęzyczne
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Physical chemistry
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Chemia krzemianów
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Technological processes in industrial practice
Lectures: 30
Fieldwork: 30
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Materials Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Theory of machines in ceramic industry
Lectures: 15
Project classes: 30
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
Lectures: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Analytical Science and Chemical Metrology
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Mineral resources
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Introduction to glass technology
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
5 Exam O
Utility automation
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Reologia
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Seminars: 30
1 Completing the classes O
Management of production, services and personnel
Lectures: 30
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Ceramika
Total number of contact hours: 90
8 Completing the classes O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Introduction to computer design in ceramics and glass designing
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 30
6 Completing the classes O
The science of technological processes
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ceramika II
Total number of contact hours: 120
6 Completing the classes O
Przedmioty humanizujące
Lectures: 30
2 Completing the classes O
Materials testing methods
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Seminarium inżynierskie
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 15
Seminars: 15
1 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O