A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Materials Science and Ceramics

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia ogólna i nieorganiczna
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Elements of Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Elementy fizyki
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Outline of chemical technology
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Przedmioty humanizujące obieralne
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
General chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 60
9 Completing the classes O
Blok obieralny specjalizujący
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of mechanics and machine construction
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Ceramic machinery
Lectures: 15
Project classes: 30
Seminars: 15
4 Completing the classes O
Krystalografia z elementami rentgenografii
Lectures: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Physical chemistry and thermodynamics I
Lectures: 30
Seminars: 30
6 Exam O
Organic Chemistry
Lectures: 20
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 20
6 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Chemical technologies
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Materials Science
Lectures: 30
Laboratory classes: 45
Seminars: 30
8 Exam O
Elektrotechnika z elektroniką
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Technological processes in industrial practice
Lectures: 30
Fieldwork: 30
3 Completing the classes O
Physical chemistry and thermodynamics II
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Chemistry of silicates with elements of crystal chemistry
Lectures: 30
Seminars: 45
4 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 30
2 Completing the classes O
Podstawy projektowania komputerowego
Project classes: 30
2 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mineral resources
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Methods of Structure and Microstructure Analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Utility automation
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Technology of building materials
Lectures: 30
Laboratory classes: 60
6 Exam O
Biotechnology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
5 Exam O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy
Seminars: 30
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Seminars: 30
2 Completing the classes O
Procesy cieplne i przepływowe
Lectures: 15
Seminars: 30
3 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Instrumental Methods of Chemical Analysis
Lectures: 15
Laboratory classes: 45
3 Completing the classes O
Technologia szkła
Lectures: 30
Laboratory classes: 60
6 Exam O
Technologia ceramiki
Lectures: 30
Laboratory classes: 60
6 Exam O
Technologia materiałów wiążących i betonów
Lectures: 30
Laboratory classes: 60
6 Exam O
Inżynieria chemiczna
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Industrial training
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Seminars: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok Specjalistyczny
Total number of contact hours: 135
26 Exam O
Blok obieralny - Zarządzanie
Lectures: 15
Seminars: 15
2 Completing the classes O
Blok obieralny - Komunikacja interpersonalna
Seminars: 30
2 Completing the classes O