A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Acoustic Engineering

Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka. Studenci nabywają solidne podstawy w zakresie wiedzy podstawowej: matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania. W dalszej części studiów otrzymują szerokie wykształcenie w dwóch obszarach wiedzy: teorii drgań i akustyki, oraz elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów. Połączenie tych dwóch obszarów zapewnia dogłębne zrozumienie zjawisk akustycznych wraz z biegłym posługiwaniem się współczesnymi środkami technicznymi dla ich pomiaru, analizy i sterowania, a także zrozumienie zasad działania i tworzenia tych środków. Na końcowych semestrach studiów inżynierskich studenci poznają szczegółowo praktyczne obszary inżynierii akustycznej: pomiary akustyczne i wibracyjne, inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, wibroakustykę, akustykę pomieszczeń, oraz inne obszary jej zastosowań. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków w kraju związanych z akustyką.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Algebra
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Engineering graphics and project ducumentation
Lectures: 12
Laboratory classes: 24
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 28
3 Exam O
Workplace safety and ergonomics
Lectures: 12
Laboratory classes: 12
2 Completing the classes O
Environmental protection
Lectures: 14
Laboratory classes: 13
2 Completing the classes O
Mathematical Analysis 1
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Programming methods and techniques
Lectures: 28
Laboratory classes: 56
8 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
6 Exam O
Electrical engineering and circuit theory
Lectures: 20
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
Mathematical analysis 2
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Język obcy obieralny IA 1
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O
Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
6 Completing the classes O
Podstawy probabilistyki i statystyki
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
4 Completing the classes O
High level programming languages
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Język obcy obieralny IA 2
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O
Programming in MATLAB
Lectures: 20
Laboratory classes: 42
6 Completing the classes O
Theory of vibration
Lectures: 28
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
6 Exam O
Programming in LabView
Laboratory classes: 24
Project classes: 6
2 Completing the classes O
Fundamentals of acoustics
Lectures: 42
Auditorium classes: 26
Laboratory classes: 14
8 Exam O
Metrology and measurement systems
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Signal processing 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
6 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Język obcy obieralny IA 3
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Electroacoustics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Vibroacoustical metrology
Lectures: 14
Laboratory classes: 26
3 Completing the classes O
Mathematical Methods in Acoustics
Lectures: 26
Auditorium classes: 26
4 Exam O
Obieralne IA
Lectures: 14
Laboratory classes: 13
2 Completing the classes O
Architectural Acoustics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Signal processing 2
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Statistics for acoustics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Total number of contact hours: 38
4 Completing the classes O
Obieralne IA
Total number of contact hours: 78
6 Completing the classes O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Total number of contact hours: 70
4 Completing the classes O
Audio engineering - fundamentals and systems
Lectures: 42
Laboratory classes: 42
10 Exam O
Analog electronic circuits
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
Laboratory classes: 28
8 Exam O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Obieralne IA
Total number of contact hours: 66
6 Completing the classes O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Total number of contact hours: 81
6 Completing the classes O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Total number of contact hours: 120
8 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Universalism of mathematical modeling
Lectures: 14
Seminars: 13
4 Exam O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Obieralne IA
Total number of contact hours: 136
10 Completing the classes O
Obowiązkowy do wyboru IA
Seminars: 14
1 Completing the classes O
Digital and microprocessor technology
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O