A A A
pl | en

Automatic Control and Robotics

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną automatyki i robotyki. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka otrzymają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie szeroko rozumianych systemy sterowania, regulacji i nadzoru. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku są bardzo szerokie. Podstawowym są firmy związane bezpośrednio z automatyzacją i robotyzacją produkcji, ale też firmy informatyczne, elektroniczne i badawczo-rozwojowe. Absolwenci mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka na 4 specjalizacjach: Komputerowe Systemy Sterowania, Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, Inteligentne Systemy Sterowania oraz Cyber-Physical Systems (po angielsku). Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to automatics and robotics
Lectures: 28
3 Completing the classes O
Mathematical analysis
Lectures: 42
Auditorium classes: 56
7 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Data mining
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Linear algebra
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Exam O
Physics 1
Lectures: 32
Auditorium classes: 28
6 Completing the classes O
Introduction to Computer Science
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Structure design with technical drawing
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Engineering of production processes
Lectures: 14
1 Completing the classes O
Physics 2
Lectures: 32
Laboratory classes: 28
6 Exam O
Probability and statistics
Lectures: 28
Auditorium classes: 22
Laboratory classes: 6
5 Exam O
Groupware tools
Lectures: 14
Laboratory classes: 14
2 Completing the classes O
Structured and object-oriented programming
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Circuit theory
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Digital electronics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Differential equations
Lectures: 14
Auditorium classes: 14
3 Completing the classes O
Construction prototyping in 3D and CNC printing technology
Lectures: 14
Project classes: 28
3 Completing the classes O
Foreign language (GO17) semester 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mechanics
Lectures: 28
Laboratory classes: 14
3 Completing the classes O
Numerical methods
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Basics of automatic control 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Completing the classes O
Modeling of dynamic systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Advanced object-oriented programming
Lectures: 14
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Measurement Systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Digital signal processing
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Foreign language (GO17) semester 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Basics of automatic control 2
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Basics of robotics with kinematics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Analogue electronics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Vision systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Foreign language (GO17) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O
Elective courses S4 ACaR
Lectures: 84
Laboratory classes: 84
9 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Control theory 1
Lectures: 28
Auditorium classes: 28
5 Completing the classes O
Automation equipment
Lectures: 28
Laboratory classes: 42
5 Exam O
Optimization methods
Lectures: 28
Auditorium classes: 14
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
Microprocessor technics
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Exam O
Elective courses S5 ACaR
Lectures: 84
Laboratory classes: 84
12 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Control theory 2
Lectures: 56
Laboratory classes: 28
5 Exam O
Introduction to entrepreneurship and copyright
Lectures: 14
2 Completing the classes O
Reconfigurable systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
4 Completing the classes O
PLC controllers and SCADA systems
Lectures: 28
Laboratory classes: 28
3 Completing the classes O
Internship AiR
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Elective courses S6 ACaR
Lectures: 84
Laboratory classes: 84
12 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Elective block of project subjects with diploma seminar S7 ACaR
Laboratory classes: 56
5 Completing the classes O
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Elective course in english S7 ACaR
Lectures: 28
3 Completing the classes O
Humanistic subject
Lectures: 60
4 Completing the classes O
Elective courses S7 ACaR
Total number of contact hours: 28
3 Completing the classes O