A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Energy and Fuels

Renewable Energy and Energy Management

Kierunek studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i rozumienia procesów gospodarczych w energetyce.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mają ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się problematyką energetyczną. Mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.
Absolwent ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia i studiach podyplomowych.

Opiekun kierunku: dr inż. Wojciech Goryl

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 92/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemistry I
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
4 Exam O
Geometry and Engineering Graphics
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Fundamentals of Applied Informatics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Block HS sem 1
Lectures: 30
2 Completing the classes O
ZO elective block sem 1
Total number of contact hours: 60
6 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemistry II
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Mathematics II
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Fundamentals of Energy
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Seminars: 15
3 Exam O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
ZO elective block sem 2
Total number of contact hours: 135
8 Completing the classes O
Foreign language (JO1) semester 2
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
CAD
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physics III
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 30
5 Exam O
Mathematics III
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Fluid Mechanics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
ZO elective block sem 3
Total number of contact hours: 90
6 Completing the classes O
Foreign language (JO1) semester 3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Electronics
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Electrotechnics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Energy classic
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
Konwersja energii
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Exam O
Heat and mass transfer I
Lectures: 30
Auditorium classes: 20
Laboratory classes: 10
4 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
ZO elective block sem 4
Total number of contact hours: 75
5 Completing the classes O
Foreign language (JO1) semester 4
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Automation in the energy sector
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
5 Exam O
Construction and building thermal physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
5 Exam O
Engineering machines and devices
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
6 Exam O
Renewable energy sources I
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
5 Exam O
ZO elective block sem 5
Total number of contact hours: 150
11 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Energy storage
Lectures: 30
Laboratory classes: 15
3 Exam O
Renewable energy sources II
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Basics of simulation and modeling in the energy sector
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Professional internship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Electricity transmission and protection engineering
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 15
4 Completing the classes O
ZO elective block sem 6
Total number of contact hours: 150
10 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes W
Block HS sem 7
Total number of contact hours: 75
5 Completing the classes O
ZO elective block sem 7
Total number of contact hours: 150
10 Completing the classes O