A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Energy and Fuels

Chemical Technology

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 8/2021 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Work Safety and Ergonomics
Lectures: 30
1 Completing the classes O
General and inorganic
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
8 Exam O
Elements of physics
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
3 Completing the classes O
Elements of Mathematics
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Комп'ютерна інженерна графіка
Lectures: 15
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 45
Auditorium classes: 45
9 Exam O
Propedeutyka nauk materiałowych
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Zarys technologii chemicznej
Lectures: 30
1 Completing the classes O
Electives humanizing subjects
Lectures: 30
2 Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Physics
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 30
9 Exam O
Mathematics II
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
6 Exam O
Statistics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physical Education 1
Physical education classes: 30
- Completing the classes O
Special elective block
Total number of contact hours: 45
3 Completing the classes O
General Chemistry
Total number of contact hours: 120
9 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 30
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Organic chemistry I
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
5 Exam O
Materials science
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Lectures: 30
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Miernictwo cieplne
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Basics of electrical engineering and automation
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
3 Completing the classes O
Physical Education 2
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Zastosowanie metod matematycznych w chemii
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Blok obieralny TCh semestr 3
Total number of contact hours: 70
4 Completing the classes O
Block HS sem. 3
Total number of contact hours: 20
2 Completing the classes O
Język obcy, semestr 2/3
Foreign language classes: 45
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia organiczna II
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 45
7 Exam O
Fundamentals of Engineering Design
Lectures: 15
Project classes: 15
2 Completing the classes O
Surowce energetyczne ciekłe i ich przetwarzanie
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
Seminars: 15
4 Exam O
Termodynamika chemiczna
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Physical Education 3
Physical education classes: 15
- Completing the classes O
Zasady planowania eksperymentu i opracowania wyników pomiarów
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Blok obieralny TCh semestr 4
Total number of contact hours: 60
4 Completing the classes O
Inżynierski w jezyku obcym
Total number of contact hours: 30
3 Completing the classes O
Foreign language
Foreign language classes: 60
5 Exam O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Biofuels and alternative fuels
Lectures: 15
Laboratory classes: 15
2 Completing the classes O
Physical chemistry
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
Laboratory classes: 45
9 Exam O
Chemical and Process Engineering (Momentum Transfer)wa (przenoszenie pędu)
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Podstawy analizy instrumentalnej
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
5 Exam O
Technical Thermodynamics
Lectures: 30
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Blok obieralny TCh semestr 5
Total number of contact hours: 90
6 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia jądrowa z radiochemią
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
Laboratory classes: 30
4 Completing the classes O
Inżynieria chemiczna i procesowa (przenoszenie ciepła)
Lectures: 30
Auditorium classes: 30
4 Exam O
Chemical and process engineering (mass transfer)
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
Seminars: 15
4 Exam O
Nanomateriały proszkowe
Lectures: 15
Laboratory classes: 30
Seminars: 15
3 Completing the classes O
Industrial internship
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Procesy spalania
Lectures: 15
Auditorium classes: 30
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie
Lectures: 30
Laboratory classes: 30
Project classes: 15
6 Exam O
Elective block CT sem. 6
Total number of contact hours: 30
2 Completing the classes O

Winter semester, 2030/2031

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Blok obieralny TCh semestr 7
Total number of contact hours: 145
30 Completing the classes O