A A A
pl | en
2022/2023 Part-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Foundry Engineering

Foundry Processes Engineering

Celem kształcenia na specjalności Odlewnictwo Artystyczne i Precyzyjne, prowadzonym na Wydziale Odlewnictwa, jest przygotowanie magistrów inżynierów o umiejętnościach posługiwania się wiedzą z dyscyplin podstawowych, metalurgii, stopów o specjalnych właściwościach, przetwórstwa metali i stopów, nauki o materiałach, techniki cieplnej, komputerowej optymalizacji konstrukcji odlewów pod względem wytrzymałościowym, sieci komputerowych i systemów wspomagania komputerowego w technice, utylizacji odpadów technologicznych i ekologii w działalności inżynierskiej indywidualnej i zespołowej w warunkach produkcji przemysłowej w dużych i małych zakładach metalurgiczno-odlewniczych, zakładach przetwórstwa metali, w laboratoriach zaplecza badawczego zakładów, jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna. Absolwent specjalności OAiP zna wybrany język obcy na poziomie ogólnym i specjalistycznym, umożliwiający kontaktowanie się w tym języku z innymi uczestnikami środowiska zawodowego. Potrafi pracować stosując zasady ekonomii, ergonomii, bezpieczeństwa własnego i innych oraz zasady etyki zawodowej. Biorąc pod uwagę powiązania odlewnictwa z innymi gałęziami gospodarki, główny nacisk kształcenia na specjalności OAiP, realizowanym na Wydziale Odlewnictwa, położony jest na technologie odlewnicze.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że absolwenci Wydziału Odlewnictwa AGH są dobrze przygotowani do wymagań współczesnego odlewnictwa i świetnie sobie radzą z projektowaniem i wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz kierowaniem produkcją odlewniczą. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia.
Na rynku krajowym, na którym działa około 400 odlewni oraz na rynku UE, gdzie funkcjonuje około 5.000 odlewni, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na inżynierów o profilu odlewniczym. Z dotychczasowej analizy karier zawodowych wynika, iż większość (~ 80%) absolwentów Wydziału Odlewnictwa z kierunku znajduje pracę w zawodzie już w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Opiekun kierunku: dr inż. Sebastian Sobula

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanika płynów
Lecture: 10
Laboratory classes: 5
1 Assessment O
Stopy o specjalnych właściwościach
Lecture: 10
Laboratory classes: 5
1 Assessment O
Sieci komputerowe i systemy wspomagania komputerowego w technice
Lecture: 10
Laboratory classes: 20
2 Assessment O
Properties of Materials and Investigation Techniques
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Metallurgy and heat treatment of castings
Lecture: 20
Laboratory classes: 25
5 Exam O
Teoria sprężystości i plastyczności metali
Lecture: 15
Auditorium classes: 15
2 Assessment O
Theory of metallurgical and foundry processes
Lecture: 20
Auditorium classes: 10
Laboratory classes: 10
5 Exam O
Foreign Language
Foreign language classes: 30
2 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specjalnosciowe II - Odlewnictwo
Lecture: 95
Laboratory classes: 140
22 Assessment O

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technological processes shaping the structure and properties of castings
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
4 Exam O
Wady odlewów, przyczyny, naprawa
Lecture: 10
Laboratory classes: 5
1 Assessment O
Innowacyjność w metalurgii i odlewnictwie
Lecture: 15
Seminars: 15
2 Assessment O
Modeling of the casting solidification
Lecture: 5
Laboratory classes: 10
1 Assessment O
Thermal devices in foundries
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Foundry machines and equipment
Lecture: 15
Laboratory classes: 15
2 Assessment O
Technologia form odlewniczych
Lecture: 15
Laboratory classes: 10
Project classes: 10
3 Assessment O
Casing solidification and feeding
Lecture: 10
Laboratory classes: 10
3 Exam O
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Lecture: 15
Project classes: 15
2 Assessment O

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo
Lecture: 15
1 Assessment O
Diploma Seminar
Seminars: 15
5 Assessment O
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Assessment O