A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Faculty of Management

Management and Production Engineering

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek inżynierski mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze inżynierskiego podejścia do zarządzania organizacjami przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa trzy semestry zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, w ramach których przekazywana jest pogłębiona wiedza i kształtowane są zaawansowane umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności technologii. Kształcenie odbywa się w trybie specjalnościowym (trzy możliwe ścieżki dyplomowania). Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju. Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to specjalista z zakresu zarządzania systemami i procesami. Ze względu na profil kierunku absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania związanych z produkcją i usługami. Umiejscowienie kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania w uczelni technicznej pozwala, dzięki przedmiotom do wyboru, na połączenie wiedzy technicznej z ekonomiczną, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki, szczególnie w zakresie inżynierii zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz za-stosowania informatyki w zarządzaniu. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział oferuje ich kontynuację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu lub Inżynieria Produkcji, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej jak i rozwój naukowy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Models and Algorithms for Decision Making
Lectures: 12
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
5 Completing the classes O
Modelling, Simulation and Forecasting
Lectures: 12
Laboratory classes: 8
Workshop classes: 8
5 Exam O
Organising of production systems
Lectures: 8
Project classes: 8
Workshop classes: 8
5 Exam O
Decision support systems
Lectures: 8
Project classes: 8
Workshop classes: 8
4 Exam O
Innovation Management
Lectures: 8
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Project management
Lectures: 8
Project classes: 14
4 Completing the classes O
Strategic Management
Lectures: 8
Project classes: 8
3 Completing the classes O
Knowledge Management
Lectures: 8
Laboratory classes: 8
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Moduł badań naukowych
Lectures: 8
Auditorium classes: 8
3 Completing the classes O
Moduły obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Total number of contact hours: 142
23 O
Jezyk obcy B2+ niestacjonarne
Foreign language classes: 15
2 Exam O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma Thesis
Diploma Thesis: 0
20 Completing the classes O
Technologie przyszłości
Lectures: 8
Workshop classes: 8
2 Completing the classes O
Elective modules - ZiIP 2 degree
Total number of contact hours: 28
5 Completing the classes O
Elective modules - ZiIP 2 degree
Lectures: 16
Auditorium classes: 16
5 Completing the classes O