A A A
pl | en
2022/2023 Part-time studies Second-cycle (engineer) programme Faculty of Drilling, Oil and Gas

Geoengineering and Borehole Mining

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Studenci mogą wybrać jedną z pięciu specjalności: Gazownictwo ziemne, Eksploatacja złóż surowców, Wiertnictwo i geoinżynieria, Zagospodarowanie i Ochrona Wód, Geoinżynieria i Geotermia. Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Wiertnictwo i geoinżynieria)
Zobacz pełny opis kierunku (Technologie pozyskiwania naturalnych surowców płynnych)
Zobacz pełny opis kierunku (Gazownictwo ziemne)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria i zagospodarowanie wód)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 48/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Drilling and Geoengineering

Winter semester, 2022/2023

Natural Gas Engineering

Winter semester, 2022/2023

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Winter semester, 2022/2023

Water Engineering and Management

Winter semester, 2022/2023

Drilling and Geoengineering

Summer semester, 2022/2023

Natural Gas Engineering

Summer semester, 2022/2023

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Summer semester, 2022/2023

Water Engineering and Management

Summer semester, 2022/2023

Drilling and Geoengineering

Winter semester, 2023/2024

Natural Gas Engineering

Winter semester, 2023/2024

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Winter semester, 2023/2024

Water Engineering and Management

Winter semester, 2023/2024

Drilling and Geoengineering

Summer semester, 2023/2024

Natural Gas Engineering

Summer semester, 2023/2024

Technologies for Natural Liquid Resources Production

Summer semester, 2023/2024

Water Engineering and Management

Summer semester, 2023/2024