A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Environmental Engineering

Studenci otrzymują wiedzę ogólną z zakresu inżynierii kształtowania środowiska zewnętrznego i wewnętrznego z uwzględnieniem instrumentów prawnych, administracyjnych i ekonomicznych oraz uzyskują wiedzę szczegółową o poszczególnych komponentach środowiska, ich wzajemnych zależnościach i oddziaływaniach, o zanieczyszczeniach naturalnych i antropogenicznych oraz metodach im przeciwdziałania.
W zakresie kształtowania środowiska zewnętrznego absolwent posiada wiedzę związaną z gospodarką odpadami, w tym technologiami ich przetwarzania i odzysku oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, metod i środków technicznych oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, oceny stanu monitoringu środowiska (powietrze, wody, gleba), przekształcania powierzchni terenu (remediacja, rekultywacja, rewitalizacja). W zakresie kształtowania środowiska wewnętrznego absolwent posiada wiedzę dotyczącą projektowania i wykonywania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak również nowoczesnych systemów grzewczych opartych o odnawialne źródła energii. Zajęcia praktyczne (wyjazdy studyjne i zajęcia terenowe) i praktyki studenckie są okazją do zapoznania się z praktyką pracy inżyniera – specjalisty w inżynierii środowiska. Absolwent może być zatrudniony w zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska; zakładach komunalnych, w tym gospodarki odpadami, oczyszczalniach ścieków; zakładach uzdatniania wody, zakładach produkcyjnych urządzeń wyposażenia instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; firmach wykonawczych instalacji HVAC; firmach budowlanych; firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne; firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne; instytucjach nadzoru środowiska; jednostkach samorządu terytorialnego; inspektoratach ochrony środowiska; jednostkach naukowo-badawczych związanych z inżynierią środowiska. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia nie tylko na kierunku Inżynieria środowiska, ale również na niektórych specjalnościach kierunków: Budownictwo, Górnictwo i Geologia, Budowa Maszyn.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Information technology
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Fundamentals of environmental protection and engineering
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 24
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Fundamentals of Economics
Lectures: 9
Auditorium classes: 6
2 Completing the classes O
Work safety and ergonomics
Lectures: 15
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O
Mathematics I
Lectures: 33
Auditorium classes: 39
9 Exam O
Basics of geology and mineralogy
Lectures: 9
Auditorium classes: 6
2 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 9
5 Completing the classes O
Materials science
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Mathematics II
Lectures: 21
Auditorium classes: 27
6 Exam O
Physics I
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Basis of minerals management
Lectures: 9
Laboratory classes: 6
2 Completing the classes O
Biologia i ekologia
Lectures: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Completing the classes O
Air protection
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Lectures: 12
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Gospodarka wodna i ochrona wód
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Completing the classes O
Fluid mechanics
Lectures: 15
Laboratory classes: 9
4 Exam O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Exam O
Informatyczne podstawy projektowania
Lectures: 9
Laboratory classes: 15
3 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Environmental Protection Law
Lectures: 9
Project classes: 6
2 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Ventilation and air conditioning of rooms
Lectures: 15
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5 Exam O
Technical Thermodynamics
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
4 Completing the classes O
Waste management
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5 Exam O
Water and wastewater treatment technologies
Lectures: 15
Laboratory classes: 18
5 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 4, kier. IŚ I stopnia (n)
Total number of contact hours: 45
6 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Soil mechanics and geotechnics
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
3 Exam O
Czystsza produkcja
Lectures: 9
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Fundamentals of Geodesy and Spatial Information Systems
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 6
4 Completing the classes O
Ventilation and air conditioning installations
Lectures: 6
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Metrology and monitoring
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
4 Exam O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 5, kier. IŚ I stopnia (n)
Total number of contact hours: 45
6 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Total number of contact hours: 24
4 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Refrigeration technology
Lectures: 15
Project classes: 9
4 Exam O
Heating and District Heating
Lectures: 15
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Instalacje i sieci sanitarne
Lectures: 9
Project classes: 15
4 Completing the classes O
Civil engineering
Lectures: 9
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów
Total number of contact hours: 45
6 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Foreign language classes: 21
5 Exam O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Total number of contact hours: 24
4 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Reclamation and revitalization
Lectures: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4 Completing the classes O
Waste recovery and disposal techniques
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5 Exam O
Environmental impact assesment
Lectures: 9
Laboratory classes: 15
Project classes: 9
4 Completing the classes O
D. Przedmioty obieralne dla sem. 7, kier. IŚ I stopnia (n)
Total number of contact hours: 45
6 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Total number of contact hours: 21
3 Completing the classes O
S. Ścieżki dyplomowania IKŚ (n)
Lectures: 6
Project classes: 9
4 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Diploma seminar
Auditorium classes: 18
2 Completing the classes O
Technological practice
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3 Completing the classes O
D. Komputerowy program użytkowy
Laboratory classes: 27
3 Completing the classes O