A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Mining Engineering

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mathematics 1
Lectures: 24
Auditorium classes: 33
9 Exam O
Fundamentals of Economics
Lectures: 9
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Geometria wykreślna
Lectures: 9
Project classes: 12
2 Completing the classes O
Information technology
Laboratory classes: 18
2 Completing the classes O
Fundamentals of environmental protection and engineering
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Workplace safety and ergonomics
Lectures: 12
Laboratory classes: 12
3 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 12
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Mathematics 2
Lectures: 18
Auditorium classes: 21
6 Exam O
Geologia, mineralogia i petrografia
Lectures: 21
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5 Exam O
Rudiments of Mining
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
2 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Lectures: 12
2 Completing the classes O
Moduły fakultatywne sem 2
Lectures: 9
Auditorium classes: 6
2 Completing the classes O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Lectures: 9
Auditorium classes: 12
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Engineering calculation methods
Laboratory classes: 18
2 Completing the classes O
Materials science
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
2 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Górnictwo podziemne
Lectures: 21
Auditorium classes: 9
Project classes: 21
6 Exam O
Technical mechanics
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
5 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Mineral processing
Lectures: 18
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4 Completing the classes O
Geodesy and mining cartography
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4 Completing the classes O
Practical placement (technological) 1
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Strength of materials
Lectures: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 9
5 Exam O
Fluid mechanics and thermodynamics
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
5 Exam O
Górnictwo odkrywkowe
Lectures: 21
Auditorium classes: 9
Project classes: 21
6 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Machines and devices in underground mining
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Geomechanics
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
5 Exam O
Machines and devices in surface mining
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Electrical equipment and automation
Lectures: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Completing the classes O
Mining aerology
Lectures: 21
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
6 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Hydrogeologia i odwadnianie
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Completing the classes O
Blasting technique
Lectures: 12
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 9
6 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Foreign language classes: 21
5 Exam O
Moduły fakultatywne sem 6 ns
Total number of contact hours: 0
2 Completing the classes O
Moduły w grupach obieralnych sem 6 ns
Total number of contact hours: 93
13 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Practical placement (technological) 2
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Spatial information systems
Lectures: 6
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Budownictwo górnicze
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
2 Completing the classes O
Natural hazards in mining
Lectures: 18
Project classes: 18
5 Exam O
Geofizyka górnicza
Lectures: 6
Auditorium classes: 9
2 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2 (n)
Total number of contact hours: 21
3 Completing the classes O
Moduły w grupach obieralnych sem 7 ns1
Total number of contact hours: 87
13 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Geological and mining law with elements of related rights
Lectures: 18
2 Completing the classes O
Diploma seminar
Auditorium classes: 15
2 Completing the classes O
Moduły fakultatywne sem 8 ns
Total number of contact hours: 18
2 Completing the classes O
Moduły w grupach obieralnych sem 8 ns
Total number of contact hours: 39
5 Completing the classes O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3 Completing the classes O