A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Engineering and Management of Industrial Processes

Kierunek studiów Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko pojętej inżynierii produkcji i jakości oraz nowoczesnego zarządzania, które powinna posiadać kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona w przemyśle. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. jako inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. produkcji, zarządzania jakością, CSR, organizacji produkcji, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu.
Po ukończeniu studio I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Geometry and graphic in engineering
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Microeconomy
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
4 Exam O
Basics of Psychology
Lectures: 12
2 Completing the classes O
Management basics
Lectures: 18
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Information technology
Lectures: 6
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Chemistry
Lectures: 24
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Mathematics I
Lectures: 24
Auditorium classes: 33
6 Exam O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Workplace safety and ergonomics
Lectures: 15
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Computer aided engineering work
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
Project classes: 9
4 Completing the classes O
Macroeconomy
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
5 Exam O
Mathematics II
Lectures: 18
Auditorium classes: 21
6 Exam O
Fundamentals of engineering design
Lectures: 18
Project classes: 9
5 Exam O
Business Law
Lectures: 18
2 Completing the classes O
A. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.1 (n)
Lectures: 12
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Statistics
Lectures: 27
Auditorium classes: 15
6 Exam O
Metrology basics
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
2 Completing the classes O
Mechanics and strength of materials
Lectures: 9
Auditorium classes: 18
3 Completing the classes O
Materials science
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Exam O
Design production systems
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
6 Exam O
Język obcy - semestr 1/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Machine construction basics
Lectures: 9
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Operational research
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
5 Exam O
Production management methods
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
5 Exam O
Accountancy
Lectures: 9
Auditorium classes: 18
3 Completing the classes O
Język obcy - semestr 2/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O
Przedmioty obieralne dla sem.4, kier. ZiIP I stopnia (n)
Total number of contact hours: 42
6 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Econometrics
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O
Electrical Engineering
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
3 Completing the classes O
Marketing
Lectures: 18
Project classes: 9
3 Completing the classes O
Basics of automation and robotization
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O
Cost Analysis for Engineers
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
3 Exam O
Reengineering
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4 Exam O
Język obcy - semestr 3/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O
Przedmioty obieralne dla sem.5, kier. ZiIP I stopnia (n)
Total number of contact hours: 42
6 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Innowacyjność i projektowanie produktu
Lectures: 18
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
4 Completing the classes O
Enterprise logistics
Lectures: 9
Auditorium classes: 9
Project classes: 9
4 Exam O
Project Management
Lectures: 9
Laboratory classes: 9
Project classes: 9
4 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Foreign language classes: 21
5 Exam O
Przedmioty obieralne dla sem.6, kier. ZiIP I stopnia (n)
Total number of contact hours: 78
10 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Finanse przedsiębiorstwa
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O
Technological practice
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
Quality management
Lectures: 18
Auditorium classes: 18
Project classes: 9
6 Exam O
H. Przedmioty humanistyczne i społeczne I.2 (n)
Lectures: 21
3 Completing the classes O
Przedmioty obieralne dla sem.7, kier. ZiIP I stopnia (n)
Total number of contact hours: 75
10 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma Thesis: 0
15 Completing the classes O
Diploma seminar
Auditorium classes: 18
2 Completing the classes O
Przedmioty obieralne dla sem.8, kier. ZiIP I stopnia (n)
Total number of contact hours: 54
7 Completing the classes O
Przedmiot obcojęzyczny obieralny
Total number of contact hours: 15
3 Completing the classes O