A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Faculty of Civil Engineering and Resource Management

Civil Engineering

Kierunek studiów Budownictwo należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Budownictwo obejmują przekazanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i konstruktorzy obiektów budowlanych,
inżynierowie nadzoru i inżynierowie budowy, specjaliści ds. produkcji elementów budowlanych, specjaliści ds. realizacji procesu budowlanego. Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Budownictwo mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Winter semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Chemia (budowlana)
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6 Completing the classes O
Physics I
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
3 Completing the classes O
Geometria wykreślna
Lectures: 9
Project classes: 12
2 Completing the classes O
Mathematics 1
Lectures: 24
Auditorium classes: 33
9 Exam O
Information technology
Laboratory classes: 18
2 Completing the classes O
Geology
Lectures: 15
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 9
3 Completing the classes O

Summer semester, 2022/2023

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Theoretical mechanics
Lectures: 15
Auditorium classes: 18
4 Completing the classes O
Civil engineering
Lectures: 18
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
3 Completing the classes O
Protection of intellectual property
Lectures: 9
1 Completing the classes O
Physics II
Lectures: 21
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
7 Exam O
Mathematics 2
Lectures: 18
Auditorium classes: 21
7 Exam O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.1.n
Lectures: 12
2 Completing the classes O

Winter semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Strength of materials
Lectures: 15
Auditorium classes: 15
3 Completing the classes O
Theoretical mechanics
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
4 Exam O
Geodesy
Lectures: 12
Project classes: 15
3 Completing the classes O
Soil mechanics
Lectures: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
5 Exam O
Building materials
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
5 Exam O
Civil engineering
Lectures: 18
Project classes: 12
5 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 1/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O

Summer semester, 2023/2024

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Calculation methods
Lectures: 9
Laboratory classes: 18
2 Completing the classes O
Basics of architecture and urban planning
Lectures: 15
2 Completing the classes O
Strength of materials
Lectures: 12
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
4 Exam O
Basics of designing building structures
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
2 Completing the classes O
Concrete technology
Lectures: 12
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Structural mechanics
Lectures: 12
Auditorium classes: 27
3 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 2/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bu
Total number of contact hours: 36
6 Completing the classes O

Winter semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Communication construction
Lectures: 15
Project classes: 12
4 Exam O
Building Physics
Lectures: 12
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Building Installations
Lectures: 15
Project classes: 9
2 Completing the classes O
Structural mechanics
Lectures: 12
Auditorium classes: 24
4 Exam O
Metal Structures
Lectures: 15
Auditorium classes: 12
Project classes: 12
4 Completing the classes O
Masonry and wooden structures
Lectures: 15
Project classes: 15
4 Completing the classes O
J. Język obcy (n) - semestr 3/4
Foreign language classes: 21
- Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bu
Total number of contact hours: 18
3 Completing the classes O

Summer semester, 2024/2025

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Concrete constructions
Lectures: 15
Auditorium classes: 12
Project classes: 12
4 Completing the classes O
Building Economics
Lectures: 12
Laboratory classes: 9
2 Completing the classes O
Construction works technology
Lectures: 15
Laboratory classes: 6
Project classes: 12
5 Exam O
Fundamentowanie
Lectures: 15
Project classes: 15
4 Exam O
Metal Structures
Lectures: 12
Laboratory classes: 12
Project classes: 12
4 Exam O
J. Język obcy (n) - semestr 4/4
Foreign language classes: 21
5 Exam O
Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bu
Total number of contact hours: 36
6 Completing the classes O

Winter semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Industrial Construction
Lectures: 15
Project classes: 12
2 Exam O
Concrete constructions
Lectures: 12
Laboratory classes: 9
Project classes: 15
4 Exam O
Construction Law
Lectures: 12
1 Completing the classes O
Practical placement
Practical placement: 0
4 Completing the classes O
BIM basics
Lectures: 9
Laboratory classes: 12
2 Completing the classes O
Organization of construction production
Lectures: 18
Laboratory classes: 18
3 Completing the classes O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne; I.2.n
Lectures: 12
2 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud (niest.)
Total number of contact hours: 54
9 Completing the classes O

Summer semester, 2025/2026

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Final Project
Diploma project: 0
15 Completing the classes O
Diploma seminar
Auditorium classes: 15
1 Completing the classes O
Fieldwork in geotechnics
Laboratory classes: 12
1 Completing the classes O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia st. (n)
Total number of contact hours: 15
3 Completing the classes O
Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud. (niest.)
Total number of contact hours: 63
12 Completing the classes O