A A A

Log in

pl | en | uk

ELECTROTECHNICS

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką. Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Winter semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics I
Lecture: 42
Auditorium classes: 33
10.0 Exam O
Informatyka I
Lecture: 18
Laboratory classes: 27
5.0 Assessment O
Physics 1
Lecture: 27
Auditorium classes: 18
6.0 Exam O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2022/2023

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mathematics 2
Lecture: 24
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Informatyka II
Lecture: 18
Laboratory classes: 24
6.0 Exam O
Physics 2
Lecture: 27
Laboratory classes: 18
6.0 Exam O
Lecture: 12
Laboratory classes: 18
4.0 Assessment O
Przedmiot Humanistyczny (GON), semestr 2
Lecture: 18
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electrical engineering p. I
Lecture: 36
Auditorium classes: 27
7.0 Exam O
Mathematics 3
Lecture: 27
Auditorium classes: 21
6.0 Exam O
Electrical Safety
Lecture: 12
1.0 Assessment O
Inżynieria materiałowa w elektrotechnice
Lecture: 18
Laboratory classes: 18
4.0 Assessment O
Basics of mechanics an mechanical constructions
Lecture: 18
Project classes: 9
4.0 Exam O
Język obcy (GON), semestr 3
Foreign language classes: 27
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2023/2024

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electrical engineering p. II
Lecture: 36
Auditorium classes: 27
6.0 Exam O
Metrology 1
Lecture: 27
2.0 Assessment O
Computing Methods
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3.0 Assessment O
Fundamentals of electronics and power electronics I
Lecture: 24
2.0 Assessment O
Electric machines
Lecture: 27
Auditorium classes: 9
Laboratory classes: 18
6.0 Exam O
Język obcy (GON), semestr 4
Foreign language classes: 18
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Fundamentals of electronics and power electronics II
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Metrology 2
Lecture: 18
Laboratory classes: 27
7.0 Exam O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej I
Lecture: 18
1.0 Assessment O
Fundamentals of electrical engineering p. III
Lecture: 18
Auditorium classes: 18
6.0 Exam O
Język obcy (GON), semestr 5
Foreign language classes: 27
- O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2024/2025

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Technika wysokich napięć
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Podstawy automatyki i regulacji automatycznej II
Lecture: 15
Auditorium classes: 12
Laboratory classes: 12
6.0 Exam O
Podstawy napędu elektrycznego
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
5.0 Exam O
Technika mikroprocesorowa
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3.0 Assessment O
Podstawy elektroenergetyki
Lecture: 18
Laboratory classes: 12
3.0 Assessment O
Język obcy (GON), semestr 6
Foreign language classes: 18
5.0 O
Przedmiot Humanistyczny 1 (GON), semestr 6
Lecture: 18
2.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Total number of contact hours: 165
21.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Summer semester, 2025/2026

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Training
Practical placement: 0
4.0 Assessment O
Przedmiot Humanistyczny 2 (GON), semestr 8
Lecture: 18
2.0 O
Total number of contact hours: 141
19.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective

Winter semester, 2030/2031

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Thesis: 0
15.0 Assessment O
Total number of contact hours: 111
14.0 O
 • O - Obligatory
 • W - Elective