A A A
pl | en

Geographic information systems

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, przestrzeń geograficzna i jej odwzorowanie, układy współrzędnych i wysokości, normalizacja w zakresie informacji geograficznej, wolne oprogramowanie i otwarte dane; modele i struktury danych, podstawy baz danych, elementy fotogrametrii i teledetekcji; projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) i grafika komputerowa, wybrane oprogramowanie GIS; podstawy kartografii, geowizualizacja (w tym 3D); metadane geoprzestrzenne, standardy wymiany danych, internetowe usługi danych przestrzennych, dyrektywa INSPIRE; analizy w modelu wektorowym, analizy sieciowe, geokodowanie, analizy w modelu rastrowym, budowanie i analizowanie modeli powierzchni 3D; bazy danych przestrzennych, projektowanie baz danych przestrzennych, jakość danych, podstawy technologiczne i formalno-prawne geodezji, skaning laserowy, GPS (GNSS), wykorzystanie istniejących materiałów kartograficznych (kalibracja, wektoryzacja), harmonizacja i import danych, zastosowania topologii; wspomaganie podejmowania decyzji i inne przykłady złożonych analiz, automatyzacja przetwarzania danych i analiz.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe adresowane są do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Piotr Cichociński; tel.: 12 617 34 31; mail: studium-gis@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; tel.: 12 617 22 68, mail: bdageod@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Adrianna Flammer; tel.: 12 617 33 23; mail: adudek@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Podstawy systemów informacji geograficznej
Lectures: 10
Project classes: 4
1 Completing the classes O
Dane geograficzne I
Lectures: 9
Project classes: 10
1 Completing the classes O
Oprogramowanie CAD i GIS
Lectures: 7
Project classes: 14
1 Completing the classes O
Kartografia i geowizualizacja
Lectures: 6
Project classes: 10
1 Completing the classes O
Spatial Data Infrastructures
Lectures: 8
Project classes: 11
1 Completing the classes O
Podstawowe analizy przestrzenne
Lectures: 9
Project classes: 26
3 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Dane geograficzne II
Lectures: 19
Laboratory classes: 6
Project classes: 28
4 Completing the classes O
Zaawansowane zastosowania systemów informacji geograficznej
Lectures: 10
Project classes: 30
3 Completing the classes O
Przygotowanie i złożenie pracy końcowej
Seminars: 6
15 Completing the classes O