A A A
pl | en

BIM - modeling and management of information about objects, infrastructure and construction processes

Zakres tematyczny

Zakres proponowanych studiów podyplomowych obejmuje obszar tematyczny na styku następujących specjalności: zarządzania – w zakresie wybranych metodologii kaskadowych, metodologii zwinnych) oraz technik zarządzania szczupłego; geodezji i kartografii – w zakresie pozyskiwania danych, a następnie tworzenia informacyjnych modeli 3D budynków, budowli i obiektów inżynierskich z adekwatnym poziomem szczegółowości (LOD), jak również gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych przy użyciu systemów informacji geograficznej (GIS). Program obejmuje technologię skaningu laserowego, fotogrametrii oraz modelowania parametrycznego i nieparametrycznego w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania tych informacji. W szczególności będą one stanowiły podstawę geometryczną do modeli obliczeniowych oraz posłużą do generowania informacji o potencjalnych kolizjach. Dane opisane funkcjami czasu pozwolą na tworzenie modeli 4D i 5D (ujmujących, oprócz danych przestrzennych, czas oraz koszty). W zakresie systemów GIS duży nacisk będzie położony na integrację technologii BIM i GIS oraz wykorzystanie w tym celu standardów otwartych, jak również możliwość korzystania z istniejących zasobów danych przestrzennych;budownictwa i architektury – w zakresie technologii BIM wspomagających proces projektowania, kosztorysowania, zarządzania i obliczeń związanych z parametrami funkcjonalnymi projektowanych i realizowanych budynków, obiektów budowlanych oraz obiektów inżynierskich. Omówione zostaną adekwatne standardy w tym standardy ISO oraz BIM Standard PL; technologii informacyjnych – w zakresie zarządzania i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Cyfrowa reprezentacja danych będzie oparta na standardach otwartych (w szczególności IFC - Industry Foundation Classes, a jej prezentacja nastąpi w popularnym na rynku oprogramowaniu (np. Autodesk, Bentley, Graphisoft). Omówione zostaną formaty i technologie wymiany danych – w szczególności oparte na standardach ISO, jak również formalne aspekty prowadzenia inwestycji w technologii BIM – standardy międzynarodowe oraz kompletna nomenklatura pozwalająca absolwentowi prowadzić projekty w technologii BIM na całym świecie. Przedmioty podzielono na obligatoryjne oraz obieralne, przy czym przedmioty obieralne zostały zgrupowane w blokach, pozwalających na realizację programu studiów w wybranej przez słuchacza ścieżce: A – inżynierskiej lub B – menedżerskiej.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą budowalną, architektoniczną lub geodezyjną lub takich, które planują pracować w charakterze managera BIM w tego typu projektach. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja obiektów, zarządzanie), jak i osób pracujących w administracji samorządowej i państwowej. Adresatem są również osoby związane z branżą IT, które chcą oferować usługi w zakresie dostarczania oprogramowania wspierającego technologię BIM.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH, tel.: +48 12 617 33 26, +48 605 165 281, mail: owerko@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, tel.: +48 12 617 33 26, +48 605 165 281, mail: owerko@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH , dr inż. Przemysław Kuras, tel.: +48 12 617 33 26, mail: bim@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Introduction to BIM
Lectures: 8
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
ISO and OpenBIM process based standardization
Lectures: 8
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Coordination and data management in interdisciplinary projects
Lectures: 6
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Przedmioty ścieżki A
Lectures: 16
Laboratory classes: 30
6 Completing the classes W
Przedmioty ścieżki B
Lectures: 20
Laboratory classes: 34
6 Completing the classes W

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Cost estimation with BIM technology
Lectures: 4
Laboratory classes: 6
3 Completing the classes O
Integration of BIM and GIS technologies
Lectures: 6
Laboratory classes: 10
3 Completing the classes O
Information Management in a project life cycle
Lectures: 4
Laboratory classes: 12
3 Completing the classes O
Implementations and advanced aspects of BIM
Lectures: 6
Laboratory classes: 10
2 Completing the classes O
Przedmioty ścieżki A
Lectures: 14
Laboratory classes: 22
4 Completing the classes W
Przedmioty ścieżki B
Lectures: 10
Laboratory classes: 18
4 Completing the classes W