A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia podyplomowe Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Modern Low-emission Energy Technologies and Energy Sources

Zakres tematyczny

Zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi technologiami energetycznymi oraz możliwymi do wykorzystania źródłami energii dla celów wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach. W zakres studiów wchodzą przedmioty zawierające podstawy teoretyczne niezbędne do poprawnego opisu procesów i zjawisk w trakcie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła takie jak podstawy procesów termodynamicznych w energetyce, zjawiska cieplne oraz przepływowe w maszynach i urządzeniach energetycznych, podstawy procesu spalania oraz tworzenia i ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych. Duży nacisk zostanie położny na szczegółowe przedstawienie i scharakteryzowanie niskoemisyjnych, niekonwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii. W trakcie wykładów i ćwiczeń przedstawione zostaną wszystkie najważniejsze nowe technologie energetyczne stosowane na skalę przemysłową takie jak układy gazowo-parowe, farmy wiatrowe, farmy słoneczne, elektrownie wodne, technologie przekształcania odpadów i paliw alternatywnych, czy technologie wodorowe. W zakresie studiów nie zabrakło także miejsca dla tematyki modelowania procesów energetycznych, magazynowania i dystrybucji energii cieplnej, jak również funkcjonowania współczesnych rynków energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia adresowane są do osób związanych z energetyką zawodową (zakłady energetyczne, biura projektowe, firmy konsultingowe i doradcze, jednostki samorządowe itd.), pragnących uzyskać nową wiedzę i umiejętności w zakresie niskoemisyjnych technologii i źródeł energii. Trwająca aktualnie transformacja energetyczna w kraju, liczne modernizacje i nowe inwestycje wymuszają dostosowywanie się do nowych rozwiązań i technologii wytwarzania energii. Prezentowane studia podyplomowe umożliwią słuchaczom poznanie podstaw teoretycznych, metod oceny techniczno-ekonomicznej, technik modelowania i optymalizacji, współczesnych niskoemisyjnych technologii energetycznych.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Paweł Madejski, prof. AGH, tel.: +48 12 617 48 72, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: +48 12 617 31 13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Paweł Madejski, mgr inż. Barbara Machniewicz, tel.: +48 12 617 48 72, 12 617 31 13, e-mail: pawel.madejski@agh.edu.pl, kseiuos@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Zagadnienia mechaniki płynów w maszynach cieplno-przepływowych
Lectures: 6
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Parowe źródła energii i wymienniki ciepła
Lectures: 10
1 Completing the classes O
Spalanie paliw i emisje
Lectures: 6
Laboratory classes: 4
2 Completing the classes O
Renewable energy sources
Lectures: 10
2 Completing the classes O
Niekonwencjonalne Zasoby i Źródła Energii
Lectures: 5
1 Completing the classes O
Typy złóż i technologie wydobycia gazu ziemnego
Lectures: 5
1 Completing the classes O
Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe
Lectures: 20
2 Completing the classes O
Turbiny i farmy wiatrowe
Lectures: 6
Laboratory classes: 4
1 Completing the classes O
Fotowoltaika przemysłowa i elektrownie solarne
Discussion seminars: 5
1 Completing the classes O
Elektrownie wodne
Lectures: 5
1 Completing the classes O
Aspekty prawne oraz techniczne urządzeń elektroenergetycznych, techniki cieplnej i gazowej
Discussion seminars: 10
2 Completing the classes O
Seminar classes
Seminars: 10
3 Completing the classes O
Procesy termodynamiczne, cieplne i przepływowe w technologiach energetycznych
Lectures: 10
2 Completing the classes O

Course Number of hours ECTS credits Form of verification
Modelowanie i symulacje procesów energetycznych
Lectures: 6
Laboratory classes: 14
2 Exam O
Metody redukcji i ograniczania emisji zanieczyszczeń
Lectures: 10
3 Exam O
Technologie przekształcania biopaliw, odpadów przemysłowych i komunalnych
Lectures: 10
1 Exam O
Technologie magazynowania energii
Lectures: 10
Project classes: 5
2 Exam O
Przemysłowe pompy ciepła
Discussion seminars: 5
1 Exam O
Techno-ekonomiczna ocena współczesnych technologii energetycznych
Discussion seminars: 10
2 Exam O
Współczesne rynki energii
Project classes: 1
Discussion seminars: 9
1 Exam O
Sieci ciepłownicze nowej generacji
Lectures: 3
Project classes: 2
1 Exam O
Technologie wodorowe w energetyce
Discussion seminars: 5
1 Exam O
Nuclear power engineering
Lectures: 10
1 Exam O
Diploma Seminar
Seminars: 20
5 Exam O