A A A
pl | en
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Rope transport installations – designing,construction and exploitation

Zakres tematyczny

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, budową i eksploatacją urządzeń transportu linowego. Dwusemestralne studia podyplomowe obejmują swoim zakresem najważniejsze problemy eksploatacyjne spotykane w urządzeniach takich jak górnicze wyciągi szybowe, koleje linowe, dźwigi osobowe i towarowe itp. Od kandydatów wymagana jest podstawowa znajomość z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla wymienionych zakresów tematycznych przewidziane są dla inżynierów projektujących i eksploatujących liny oraz poszczególne grupy urządzeń transportu linowego. Prowadzone są w Katedrze Inżynierii Maszyn i Transportu (do 2019 roku w Katedrze Transportu Linowego) AGH od kilkudziesięciu lat i obejmują szerokie spektrum wiadomości z dziedzin związanych z systemami transportu linowego. Ze względu na specyficzne cechy tych urządzeń specjalistyczna wiedza jest niezwykle przydatna inżynierom zatrudnionym w wielu działach gospodarki mających związek z transportem linowym. Studia mogą być organizowane w systemie obejmującym więcej niż jedną z wymienionych grup urządzeń.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Tomasz Rokita, tel.: 12-617-36-82, e-mail: rokitom@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, tel.: 12-617-30-51, e-mail: rokitom@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

Beata Kuśnierz, tel.: 12-617-30-51, e-mail: kimit@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Urządzenia transportu linowego (Górnicze wyciągi szybowe, Dźwigi osobowe i towarowe, Koleje linowe i wyciągi narciarskie)
Lecture: 20
Laboratory classes: 4
Seminars: 4
7 Exam O
Wybrane zagadnienia z mechaniki i wytrzymałości materiałów
Lecture: 8
Seminars: 4
8 Exam O
Diagnostyka techniczna wybranych elementów
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
Seminars: 4
5 Exam O
Napędy elektryczne urządzeń transportu linowego
Lecture: 8
Seminars: 4
5 Exam O
Układy sterowania i sygnalizacji urządzeń transportu linowego
Lecture: 8
Seminars: 4
5 Exam O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Układy hamulcowe urządzeń transportu linowego
Lecture: 8
Laboratory classes: 4
4 Exam O
Budowa i eksploatacja lin urządzeń transportu linowego
Lecture: 12
Seminars: 4
5 Exam O
Testings of selected elements of rope transport installations
Lecture: 10
Laboratory classes: 6
5 Exam O
Elementy wyposażenia urządzeń transportu linowego
Lecture: 16
Laboratory classes: 2
6 Exam O
Przepisy prawne
Lecture: 8
4 Exam O
Praca końcowa i egzamin końcowy
Seminars: 4
6 Exam O