A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Mechanical Engineering and Robotics

Audit and energy certification of buildings

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu: doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia specjalistów z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków; kształcenia wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów z zakresu: oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii - w stosunku do potrzeb użytkowych, efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji - w stosunku do potrzeb użytkowych, zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku) oraz dostosowywania budynków do najwyższych standardów energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), które ukończyły studia: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Krzysztof Szczotka, tel.: (12) 617-34-13, mail: szczotka@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, tel.: (12) 617-31-13; e-mail: kseiuos@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

mgr inż. Barbara Machniewicz, dr inż. Krzysztof Szczotka, tel.: (12) 617-31-13, (12) 617-34-13, e-mail: kseiuos@agh.edu.pl, szczotka@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podyplomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Legal basis for energy assessment and certification of buildings
Lecture: 4
2 Assessment O
Basics of construction, building physics, thermal technology
Lecture: 14
4 Assessment O
Environmental protection and sustainable development in energy and construction
Lecture: 10
3 Assessment O
Heating and cooling in construction
Lecture: 12
4 Assessment O
Ventilation and air conditioning in construction
Lecture: 8
3 Assessment O
Lighting, automation and control, media monitoring in construction
Lecture: 12
4 Assessment O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Renewable energy sources in construction
Lecture: 16
Conversation seminar: 4
5 Assessment O
Designing buildings taking into account the energy class
Lecture: 6
Conversation seminar: 14
5 Assessment O
Energy auditing of buildings and energy devices
Conversation seminar: 25
5 Assessment O
Energy certification of buildings and power equipment
Conversation seminar: 25
5 Assessment O
Diploma seminar and final thesis
Seminars: 10
5 Exam O