A A A
pl | en | uk
2022/2023 Full-time studies postgraduate Faculty of Civil Engineering and Resource Management

The Mining Enterprise Value Management

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotów w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego obejmuje treści kształcenia, które można pogrupować w trzech obszarach merytorycznych.

Pierwszy z nich dotyczy zarządzania produkcją przemysłową w łańcuchu wartości, gdzie zagadnienia dotyczą zarządzania produkcją, innowacyjności produkcji przemysłowej, koncepcji Lean Mining, zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania produkcją, analiz wielowymiarowe - Business Intelligence.

Drugi obszar koncentruje się na aspektach finansowych związanych z pomiarem wartości przedsiębiorstwa i tworzeniem modeli finansowych umożliwiających zarządzanie wartością. W tym obszarze program studiów obejmuje zagadnienia finansów menadżerskich dla inżynierów produkcji; rentowności i płynności finansowej, strategicznego wzrostu wartości, modeli controllingowych przedsiębiorstwa wspierające wzrost jego wartości, ocenę efektywności projektów inwestycyjnych związanych z projektami geologiczno-górniczymi Kopalni jako zbioru projektów geologiczno -górniczych.

Trzeci obszar obejmuje tematykę kompetencji miękkich związanych z zarządzaniem personelem. W tym obszarze program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: umiejętności menedżerskie (osób Dozoru), samoświadomość swoich talentów i obszarów do rozwoju, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, rekrutacja i selekcja personelu, rozwój i ocena personelu, budowanie zespołów oraz zagadnienia z prawa pracy.

Ramowe treści kształcenia dla ww. przedmiotów są zbieżne z obowiązującymi standardami na studiach I i II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia i na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Zakres tematyczny został ściśle dostosowany do wymogów Kierownictwa LW Bogdanka S.A.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe

Studia Podyplomowe są przeznaczone dla kadry kierowniczej LW Bogdanka S.A. posiadających wyższe wykształcenie, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy oraz dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe dla poprawy efektywności wykonywanej pracy.

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH, tel. +48 12 617 46 13, e-mail: kustra@agh.edu.pl

Organizator studiów podyplomowych

Katedra Ekonomiki i Zarządzana w Przemyśle, tel.: +48 12 617 21 81, e-mail: kezp@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska, tel.: +48 510 913 274, e-mail: wiktor@agh.edu.pl, dr inż. Artur Bator, tel.: +48 512 425 207, abator@agh.edu.pl

 

Zobacz pełny opis studiów podylomowych

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Finanse inżynierskie dla menedżerów produkcji
Lecture: 8
2 Exam O
Ocena sytuacji przedsiębiorstwa poprzez analizę finansową
Lecture: 16
4 Exam O
Modele controllingowe przedsiębiorstw wspierające wartość przedsiębiorstwa – centra odpowiedzialności
Lecture: 8
2 Exam O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Lecture: 8
2 Exam O
Innowacyjne techniki udostępniania złóż
Lecture: 8
2 Exam O
Trening umiejętności menadżerskich
Lecture: 16
4 Exam O
Budowanie zespołu
Lecture: 8
2 Exam O
Zagadnienia z prawa pracy
Lecture: 4
1 Exam O
Zagadnienia z prawa handlowego
Lecture: 4
1 Exam O
Analizy danych w Power BI
Lecture: 8
2 Exam O
Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania produkcją
Lecture: 8
2 Exam O
Inżynieria procesów przeróbki mechanicznej węgla
Lecture: 8
2 Exam O

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Lean Mining
Lecture: 16
4 Exam O
Projekty geologiczno-górnicze ustalenie przychodów i kosztów w cyklu życia parceli eksploatacyjnej
Lecture: 8
2 Exam O
Project Management
Lecture: 8
2 Exam O
Model kopalni podziemnej oparty na controllingu- kopalnia jako zbiór projektów geologiczno – górniczych
Lecture: 16
4 Exam O
Nowoczesne technologie w górnictwie podziemnym węgla
Lecture: 8
2 Exam O
Analizy wielowymiarowe produkcji
Lecture: 8
2 Exam O
Gospodarka odpadami w świetle zrównoważonego rozwoju
Lecture: 8
2 Exam O
Podejmowanie decyzji
Lecture: 8
2 Exam O
Managing change
Lecture: 8
2 Exam O
Zarządzanie przez cele
Lecture: 8
2 Exam O
Conflict management
Lecture: 8
2 Exam O
Final work
Diploma Thesis: 0
6 Assessment O